Parafia Rzymskokatolicka
pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej
Msze święte gregoriańskie
w dniach 1-30 grudnia 2011 r.
w intencji dusz cierpiących w czyśćcu
za grzechy popełnione wobec Mszy Świętej i wobec sakramentu kapłaństwa

W Parafii pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej w grudniu 2011 roku
zostały odprawione Msze św. gregoriańskie:
30 Mszy Świętych w intencji tych, którzy za życia doczesnego
grzeszyli wobec Mszy Świętej i kapłaństwa
.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim kapłanom, którzy sprawowali Msze święte w tej intencji.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Siostrom i Braciom, którzy włączyli się we wspólną modlitwę w tej intencji z nadzieją, że modlitwa tych, za których wspólnie wznosiliśmy błaganie do Boga o przebaczenie ich grzechów, pozwoli z kolei im błagać Boga w naszej intencji – abyśmy nie poszli w ich ślady, lecz przeciwnie: abyśmy coraz głębiej rozumieli i miłowali Mszę Świętą – największy cud Boga dla ludzkości!

Pozostaję z wdzięcznością w sercu wobec wszystkich za wspólnotę modlitwy.

Niech ta wspólnota trwa nadal dla Bożej chwały! – z wdzięcznością dla księdza proboszcza dr Andrzeja Mojżeszko za inicjatywę „sztafety modlitwy” możemy codziennie trwać w zjednoczeniu z Panem Jezusem, przychodzącym do nas w Komunii świętej i obecnym w Przenajświętszej Hostii w naszym kościele parafialnym, otwartym przez cały dzień. Księga czuwania wciąż jest otwarta dla każdej i każdego z nas – zapisujmy swoje imiona w tej księdze, wypełniajmy ochoczo podjęte zobowiązania! Kiedyś, po śmierci, będziemy Bogu wdzięczni za te cudowne chwile przebywania z Nim – Jezusem Chrystusem Eucharystią, Bogiem Wcielonym, ukrytym pod bielą Przenajświętszej Hostii… Zobaczymy nasze imiona zapisane w Księdza Życia Baranka (zobacz: Ap 20,1-15 i Ap 21,27)… Czyż nie warto?

Zapraszam równocześnie do włączenia się w nową inicjatywę duszpasterską - od grudnia 2011 roku w każdą pierwszą sobotę miesiąca odprawiamy w naszym kościele parafialnym nabożeństwo przebłagalne za zniewagi, wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi.

Nabożeństwo prowadzi Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy świętej wieczornej, w godzinach od około 19.00 do 21.00. Dzięki życzliwości prowadzących, a przede wszystkim księdza proboszcza dr Andrzeja Mojżeszko, dane mi było włączyć się w prowadzenie tego nabożeństwa.

Uwielbienie po Mszy Świętej Pana Jezusa, przyjętego w Komunii Świętej dla spełnienia tego nabożeństwa, zostało przedstawione pod linkiem: Uwielbienie Jezusa-Oblubieńca, obecnego fizycznie z nami po Komunii Świętej (16. stycznia 2012 r.).

Wojciech Kosek

Poniższe zdjęcia zostały pobrane z nie istniejącej już strony internetowej
parafii pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej.

Nowa strona Parafii pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej:
https://opatrznoscbielsko.pl/