PRZEJŚCIE
DO STRONY NADRZĘDNEJ

PIERWOTNY RYT
PASCHY
W ŚWIETLE SCHEMATU LITERACKIEGO
KSIĘGI WYJŚCIA 1-18

Wojciech Kosek

Szanowny Czytelniku!

Ta podstrona internetowa istnieje od

8. sierpnia 2008 roku

i poświęcona jest

OBJAWIENIU SIĘ BOGA

POPRZEZ LITURGIĘ ŻYDOWSKIEJ PASCHY,

sprawowanej przez Naród, wybrany przez Boga,

od owej niezwykłej nocy,

w czasie której Bóg pobił pierworodnych Egiptu

i wyprowadził z niewoli swój Lud.

Charakterystyka zawartości niniejszej strony, jej słów kluczowych:

dr Wojciech Kosek, Pierwotny ryt Paschy w świetle schematu literackiego Wj 1-18. Wojciech Kosek prezentuje swoją pracę doktorską (obroniona na: Wydział Teologiczny PAT w Krakowie - 17.01.2008 r.): Pierwotny ryt Paschy w świetle schematu literackiego Księgi Wyjścia 1-18. m.in. dokładny indeks słów. A oto słowa, wiążące niniejszą stronę z głównymi zagadnieniami: Bóg, Księga Wyjścia, egzegeza, Pascha, liturgia, afikoman, struktura literacka, Izrael, Morze Czerwone, przymierze, traktat, Hetyci, seder, cafun, cztery kielichy, Pesachim