PRZEJŚCIE  DO
STRONY  NADRZĘDNEJ
CLICK TO GO UP
PoprzedniNastępny

Pierwotny ryt Paschy
w świetle schematu literackiego
Księgi Wyjścia 1–18

Internetowa prezentacja podstawowych zagadnień
dr Wojciech Kosek
(to opracowanie opublikowano tu
w dzień Paschy Pana, w Wielki Piątek, 10. kwietnia 2009 r.)

Szanowny czytelniku!

Pragnę zaprosić Ciebie

do zapoznania się z niniejszą internetową prezentacją podstawowych zagadnień, prowadzących do zrozumienia zarówno współczesnej egzegezy biblijnej (naukowego objaśniania Pisma Świętego), jak i podstawowego schematu, na którym został zbudowany ryt żydowskiej Paschy.