PRZEJŚCIE
DO STRONY GŁÓWNEJ

Próba unicode

Szanowny Czytelniku!

To jest strona próbna - dla przekształcenia moich stron z greką i hebrajskim na strony poprawnie czytane przez urządzenia mobilne

3. A string of Greek text seems to be handled properly with reference to the text itself, but there is often a problem with the English spaces that precede or follow the bwgrkl or bwhebb text. E.g., "read: auvto,j" became "read:αὐτός," "pa,ntwn (1:17)" became "πάντων(1:17

4. The same thing happens with Hebrew text. E.g., "hwhy of" became "יהוהof." (But notice that there is no unique character here.)

Koniec próby unicode