Witam Ciebie, Szanowny Czytelniku-Internauto!

Próby unicode zostały zakończone.

Zapraszam na stronę główną.

Szczęść Boże!

dr Wojciech Kosek

Teraz zobacz drugi przykład bilijny:
evpipoqw/n se ivdei/n( memnhme,noj sou tw/n dakru,wn( i[na cara/j plhrwqw/(
epipoywn se idein memnhmenov sou twn dakruwn ina carav plhrwyw

a