ADORACJA PANA  JEZUSA,
PRZYJĘTEGO W KOMUNII ŚWIĘTEJ

Ukochany Jezus przychodzi w Komunii Świętej.

Wojciech Kosek, doktor teologii,
absolwent Wydziału Teologicznego
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie,
członek zwyczajny
Stowarzyszenia Biblistów Polskich,

omawia
znaczenie «dziękczynienia»
wobec Pana Jezusa
po przyjęciu Go w Komunii Świętej

a także zagadnienia z zakresu
wiedzy o Biblii,
teologii moralnej,
objawień Maryi w Fatimie.

Ważne: wybory 15.10.2023

Witryna opublikowana dzięki usługom internetowym
Fundacji Opoka

OPOKA

WAŻNE:
BIBLISTYKA – EGZEGEZA NAUKOWA:
PO KANONIZACJI ŚW. JANA PAWŁA II:
 1. Ks. biskup Albin Małysiak mówi o niezwykłej praktyce pobożności eucharystycznej świętego Jana Pawła II (nagranie wideo oraz tekst) (10 maja 2014 r.; wywiad z 15.06.2008 r.)
 2. O kontemplacyjnej adoracji świętego Jana Pawła II po Komunii Świętej daje świadectwo ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak (12. maja 2011 r.; wywiad z 01.05.2011 r.)
 3. Prezentacje multimedialne (w formatach pps, odp, pdf) „Rozwój ku pełni człowieczeństwa w nauczaniu Papieża Jana Pawła II” oraz „O przyjmowaniu Pana Jezusa w Komunii Świętej sercem oziębłym a sercem płonącym miłością” (27-30 kwietnia 2014 r.)
 4. Fragmenty książki Kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II – Osoba i czyn, o dojrzałych i niedojrzałych postawach uczestnictwa osoby w życiu wspólnoty (30. stycznia 2013 r.)
 5. W pierwszą sobotę przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej wynagradzającej i trwamy w zjednoczeniu miłości z Nim, wzorując się na miłości Niepokalanej Maryi do Jezusa w tajemnicy Jego paschalnej Ofiary. Opracowanie medytacji na podstawie aktu zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez Błogosławionego Jana Pawła II (1. marca 2014 r.)
 6. Czuwanie w okresie zwykłym – odsłonięcie wiary w wyjątkowość spotkania z Jezusem w Komunii Świętej w czynach i słowach św. Jana Pawła II i Piusa XII (10. lipca 2014 r.)
 7. Z Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i kard. Ravasim rozważamy wielką wartość modlitwy zjednoczenia z Jezusem po Mszy św. jako miłosnej wymiany spojrzeń i nabywania od Niego daru jedności we wspólnocie (11. czerwca 2015 r.)
 8. Normy Kościoła dotyczące posługi kleryka-akolity w parafii, w szczególności podczas praktyki duszpasterskiej kleryka. (1. września 2015 r.)
NOWOŚCI:
 1. Książeczka do adoracji po Mszy świętej, wydana w Opactwie Tynieckim 14. lutego 2023 r.: Śladami Niepokalanej Maryi wejdźmy w czas miłowania Jezusa-Hostii Przenajświętszej
 2. The webpage with the English translation of meditations for the adoration of the Lord Jesus after the Holy Mass (7. lipca 2023 r.)
 3. Tłumaczenie na język angielski mojego artykułu na temat 1Kor 11,26 i Afikomanu (אֲפִיקוֹמָן)M (13. stycznia 2019 r.)
 4. Witryna udostępniająca normy liturgii Kościoła Katolickiego (3. września 2018 r.)
 5. ks. Prof. Marian Pastuszko, Komentarz do Prawa Kanonicznego, a w tym o datkach na Msze św. (3. października 2018 r.)
 6. Abp Gilberto Agustoni, Sekretarz Kongregacji ds. Kapłanów, Komentarz do dekretu Mos iugiter, 22-02-1991 r. Tłumaczenie na język polski (3. września 2018 r.)
 7. Kongregacja ds. Kapłanów, dekret Mos iugiter. O Mszach świętych zbiorowych, 22-02-1991 r. Tłumaczenie na język polski (3. września 2018 r.)
 8. Internetowe wydanie dzieła św. Katarzyny ze Sieny, pt.: „Dialog o Bożej Opatrzności czyli księga Boskiej nauki”, przeł. Leopold Staff; przejrzał i popr. Wojciech Giertych, Poznań: „W Drodze”, 1987. (19. lipca 2018 r.)
 9. Teresa Wielka, Droga doskonałości (7. lipca 2018 r.)
 10. Św. Maksymilian wobec Eucharystii (14. lipca 2018 r.)

Dział materiałów duszpasterskich:
Teksty rozważań dla prowadzących adoracyjne przygotowanie do Mszy Świętej i uwielbienie Jezusa po Mszy Świętej (22. kwietnia 2011 r. – 8. czerwca 2017 r.), a w tym:

 1. Rozważania do Godziny św. po Mszy św.: teksty wybrane z pism św. Faustyny, św. Teresy Wielkiej, św. ojca Pio, św. Małgorzaty Marii Alacoque, bł. Kandydy, rozpalające serca żarem miłości wobec Jezusa w Komunii Świętej… (14. listopada 2016 r.)
 2. Rozważania do Godziny św. po Mszy św.: rozważamy trzecie objawienie Anioła Pokoju w Fatimie, teksty z Dzienniczka św. Faustyny, bł. Kandydy; otwieramy się obecność Jezusa, przemieniającego naszą miłość ku Niemu… (14. października 2016 r.)
 3. Rozważania do Godziny św. po Mszy św.: jak Eliasz po spożyciu niebiańskiego chleba i wody szedł na Bożą górę Horeb, tak my po spożyciu Eucharystii idziemy z Jezusem na Golgotę, aby doświadczyć bliskości Boga… (8. sierpnia 2016 r.)
 4. Rozważania do Godziny św. po Mszy św.: po przejściu z Jezusem drogi z Wieczernika na Golgotę, miłujemy Go jako Zmartwychwstałego Oblubieńca, spragnionego miłości serc naszych… (14. lipca 2016 r.)
 5. Rozważania do Godziny św. po Mszy św., prowadzone z myślą, iż skoro czas peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w parafii jest czasem szczególnej łaski, to czas przyjścia nie tylko obrazu, ale samego Jezusa w Komunii Świętej jest czasem jeszcze większej łaski.… (12. maja 2016 r.)
 6. Tekst rozważań na adorację po Mszy św.: rozważamy Dzienniczek św. Faustyny, odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, śpiewamy pieśni eucharystyczne i idziemy z Jezusem w Komunii św. z Wieczernika na Kalwarię, a potem uwielbiamy Go, czytając Księgę Daniela i zachwycając się Jego obecnością. (14. kwietnia 2016 r.)
 7. Tekst na adorację Najświętszego Sakramentu w pierwszą sobotę, opracowany na podstawie: 1. św. Jana Pawła II Zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, 2. wypowiedzi Benedykta XVI w Fatimie w 2010 r., 3. Trzeciej tajemnicy fatimskiej (2. kwietnia 2016 r.)
 8. Tekst na adorację Najświętszego Sakramentu w pierwszą sobotę, opracowany na podstawie dwóch dokumentów biskupa Leirii: 1. (1930 r.) uznanie prawdziwości objawień Maryi w Fatimie w 1917 r., 2. (1939 r.) aprobata nabożeństwa pierwszych sobót jako zadośćuczynienia za grzechy wobec Pana Jezusa. (5. marca 2016 r.)
 9. Tekst rozważań na adorację po Mszy św.: rozważamy Dzienniczek św. Faustyny, śpiewamy pieśni eucharystyczne i idziemy z Jezusem w Komunii św. z Wieczernika na Kalwarię, a potem uwielbiamy Go, zachwycając się Jego obecnością.… (10. marca 2016 r.)
 10. Tekst na adorację po Mszy św. w Roku Miłosierdzia: rozważając Dzienniczek św. Faustyny, śpiewając kolędy i pieśni trwamy z Jezusem w Komunii św., idąc z Wieczernika przez Golgotę ku Zmartwychwstaniu; trwamy w zachwycie nad Jego obecnością… (12. stycznia 2016 r.)
 11. Zgodnie z nauką św. Jana Pawła, św. Faustyny, ojca Pio, papieża Franciszka prosimy Boga o wzbudzenie w sercach naszych świętej bojaźni i miłosnej fascynacji wobec Jezusa w Eucharystii… (10. grudnia 2015 r.)
 12. Zgodnie z nauką św. Jana Pawła II, św. Józefa Bilczewskiego, św. Faustyny, św. Teresy z Avila trwamy na modlitwie zjednoczenia z Panem Jezusem przyjętym w Komunii Świętej. Z Nim idziemy z Wieczernika na Golgotę, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego; uwielbiamy Jezusa jako Zmartwychwstałego Pana, udzielającego Ducha Świętego… (6. listopada 2015 r.)
 13. Zgodnie z nauką św. Teresy z Avila trwamy na modlitwie zjednoczenia z Panem Jezusem przyjętym w Komunii Świętej. Z Nim idziemy z Wieczernika na Golgotę, odmawiając tajemnice bolesne Różańca św.; uwielbiamy Jezusa jako Zmartwychwstałego Pana, udzielającego Ducha Świętego, a Duch Święty odnawia w nas miłość do Jezusa przyjętego w Komunii Świętej (1. października 2015 r.)
 14. Z Panem Jezusem przyjętym w Komunii Świętej idziemy z Wieczernika na Golgotę, odmawiając tajemnice bolesne Różańca ze św. ojcem Pio; uwielbiamy Jezusa jako Zmartwychwstałego Pana, udzielającego Ducha Świętego, obdarzającego duchem proroctwa. (3. września 2015 r.)
 15. Z Panem Jezusem przyjętym w Komunii Świętej idziemy z Wieczernika na Golgotę, odmawiając tajemnice bolesne Różańca ze św. Janem Pawłem II; uwielbiamy Jezusa jako Zmartwychwstałego Pana, udzielającego Ducha Świętego, poznając biblijne znaczenie nakazu «To czyńcie na Moją pamiątkę». (13. sierpnia 2015 r.)
 16. Ze św. Teresą z Avila i z bł. Kandydą, po przejściu tajemnic bolesnych z Panem Jezusem przyjętym w Komunii Świętej, uwielbiamy Go jako Zmartwychwstałego i otwieramy się na zstępującego Ducha Świętego (9. lipca 2015 r.)
 17. Z bł. Kandydą od Eucharystii i z bł. Michałem Sopoćko, spowiednikiem św. Faustyny, rozważamy wielką wartość modlitwy zjednoczenia z Jezusem po Eucharystii oraz opłakane skutki zaniedbywania tej praktyki (14. maja 2015 r.)
 18. Czuwanie w okresie zwykłym – dostrzeżenie ze św. ojcem Pio łez na policzkach Jezusa, przychodzącego w Komunii Świętej; wyznanie miłości tak boleśnie zawiedzionemu w miłości Jezusowi… (13. listopada 2014 r.)
 19. Czuwanie w Wielkim Poście – 12. marca 2015 r. – spotkanie św. ojca Pio z kapłanem cierpiącym w czyśćcu za zaniedbywanie dziękczynienia po Eucharystii dowodzi, że brak dziękczynienia po Eucharystii jest przejawem oziębłości wobec Najświętszego Sakramentu, na którą wskazał Pan Jezus w objawieniach, danych św. Małgorzacie Marii Alacoque (12. marca 2015 r.)
 20. Rozważanie do tajemnic bolesnych Różańca świętego w pierwszą sobotę kwietnia 2014 r. – ukazanie znaczenia cierni, raniących Niepokalane Serce Maryi, jako bólu Maryi, kryjącej w Sercu Jezusa, który jest bardzo smutny z powodu oziębłości, z jaką wierzący przyjmują Go w Komunii Świętej – opracowano na podstawie materiałów źródłowych: dokumentów Kongregacji Kościoła Katolickiego, „Wspomnień Siostry Łucji” (5. kwietnia 2014 r.)
 21. Czuwanie w okresie adwentu: dostrzeżenie za encykliką Fides et ratio św. Jana Pawła II konieczności przekraczania świata postrzeganego przez zmysły w czasie zjednoczenia z Jezusem, przychodzącym w Komunii Świętej (11. grudnia 2014 r.)

Dział fatimski (23. lipca 2013 r.):
oficjalne dokumenty Kościoła na temat objawień w Fatimie – official documents on Fatima.

 1. Prezentacja multimedialna: Życie i nauczanie św. Jana Pawła II o zwycięstwie nad złem w świetle fatimskiego orędzia Matki Bożej. Część I – 5,1 MB (5. września 2015 r. – w pierwszą sobotę września)
 2. Prezentacja multimedialna: Życie i nauczanie św. Jana Pawła II o zwycięstwie nad złem w świetle fatimskiego orędzia Matki Bożej. Część II – 2,4 MB (5. września 2015 r. – w pierwszą sobotę września)
 3. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca a Eucharystia w świetle nauczania Kościoła (2. kwietnia 2013 r. – w 8-ą rocznicę odejścia bł. Jana Pawła II do Domu Ojca)
 4. (1930 r.) The Pastoral Letter of the Bishop of Leiria, with the Official Recognition of the Apparitions in Fatima on the days between the 13th of May and October, 1917 – translation into English (23. lipca 2013 r.)
 5. (1930 r.) Oficjalny dokument biskupa Leirii, zatwierdzający objawienia w Fatimie w dniach od 13. maja do 13. października 1917 r. – tłumaczenie na język polski (13. sierpnia 2013 r.)
 6. (1937 r.) List biskupa Leirii, José, do Piusa XI w sprawie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca – w języku angielskim; The letter of the bishop of Leiria, José, to Pope Pius XI about the devotion of the first Saturdays (10. sierpnia 2013 r.)
 7. (1937 r.Tłumaczenie na język polski listu biskupa Leirii, José, do Piusa XI w sprawie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca (16. sierpnia 2013 r.)
 8. (1939 r.) Oryginalny tekst dwóch bardzo ważnych artykułów, ukazujących początek nabożeństw pierwszosobotnich (w języku portugalskim + PDF) (23. lipca 2013 r.)
 9. (1939 r.Tłumaczenie na język polski dwóch oryginalnych, bardzo ważnych artykułów, ukazujących początek nabożeństw pierwszosobotnich (14. sierpnia 2013 r.)
 10. (1939 r.) Translation into English of two original, very important articles which show the beginning of the devotion of the First Five Saturdays – Tłumaczenie na język angielski dwóch oryginalnych, bardzo ważnych artykułów, ukazujących początek nabożeństw pierwszosobotnich (17. sierpnia 2013 r.)
 11. (1939 r.) Übertragung ins Deutsche – Zwei wichtige Artikel über die Andacht der jeweils ersten Samstage an fünf aufeinanderfolgenden Monaten. Übersetzung aus dem Portugiesischen – Tłumaczenie na język niemiecki dwóch oryginalnych, bardzo ważnych artykułów, ukazujących początek nabożeństw pierwszosobotnich (15. sierpnia 2013 r.)
Zagadnienia moralne:
Biblistyka:
Eucharystia:
Praca doktorska: Wojciech Kosek, Pierwotny ryt Paschy w świetle schematu literackiego Księgi Wyjścia 1-18, Kraków 2008.
Prezentacja! graficzno-tekstowa, ukazująca ryt Paschy:

Artykuły, wykłady:

 1. ZAGADNIENIA BIBLIJNE
 2. ZAGADNIENIA MORALNE
 3. EUCHARYSTIA:
  1. Książeczka do adoracji po Mszy świętej, wydana w Opactwie Tynieckim 14. lutego 2023 r.: Śladami Niepokalanej Maryi wejdźmy w czas miłowania Jezusa-Hostii Przenajświętszej
  2. Strona z tekstami na adorację Najświętszego Sakramentu (03. marca 2009 r.)
  3. O kontemplacyjnej adoracji Błogosławionego Jana Pawła II po Komunii Świętej daje świadectwo ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak (12. maja 2011 r.)
  4. o. E. Gordon, Thanksgiving After Communion – dziękczynienie po Komunii Świętej (27. maja 2011 r.)
  5. Ostatnia Wieczerza a Msza Święta
  6. Adoracja Pana Jezusa w czasie następującym po przyjęciu Boskiego Gościa w Komunii Świętej w świetle biblijnego znaczenia słowa «pamiątka» oraz nauki Kościoła o działaniu celebransa «in persona Christi»

   uwaga: wersja nowsza, znacznie pełniejsza, z dnia 6. stycznia 2007 r., w Czytelni OPOKI
   (zalecam przy tym skorzystanie tam z formatu PDF – zawiera pełną kolorystkę).


  7. Czas dziękczynienia po Komunii Świętej – zachęty Ojców Kościoła, Papieży XX wieku, świętych
  8. Czas dziękczynienia po Komunii Świętej według św. Teresy Wielkiej (7. lipca 2018 r.)
  9. Church Fathers, Popes of XX century and Saints about thanksgiving after receiving Holy Communion and after Holy Mass (16 Jun 2010 / 16 czerwca 2010)
  10. Biblijne fundamenty aktu uklęknięcia wobec Jezusa, przychodzącego w Komunii Świętej
  11. Czas dziękczynienia po Komunii Świętej – kairos czy chronos?
  12. Czas dziękczynienia po Komunii Świętej – kairos czy chronos? – szerokie omówienie
  13. Kairos zjednoczenia małżeńskiego Tobiasza i Sary jako typ czasu Komunii Świętej
  14. Uzasadnienie praktyki dziękczynienia – adoracji po Mszy Świętej w świetle nauczania Kościoła o uobecnieniu w roku liturgicznym zbawczych tajemnic życia, śmierci i nowego życia Pana Jezusa
  15. Dziękczynienie czyli adoracja Pana Jezusa po Mszy Świętej w życiu świętego Ojca Pio (dodane 23. marca 2007 r.)
 4. POLECANE LINKI
 5. MAPA SERWISU
Kontakt: adoracja@bielsko.opoka.org.pl

Charakterystyka zawartości niniejszej strony, jej słów kluczowych:

dr Wojciech Kosek, biblista, absolwent Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie, omawia mało znane znaczenie wytrwałej modlitwy po Komunii Świętej, a także zagadnienia z biblistyki i teologii moralnej. Ponadto zagadnienia związane z objawieniami fatimskimi – w tym nowo odkryte dokumenty z 1939 roku, mówiące o nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca. A oto słowa, wiążące niniejszą stronę z głównymi zagadnieniami: Jezus, Komunia święta, Eucharystia, Msza Święta, dziękczynienie, adoracja, Kosek, modlitwa, kontemplacja, liturgia, Pismo Święte, Biblia, duchowość, chrześcijaństwo, wiara, Kościół, kairos, Fatima, Matka Boża, objawienia.