ADORACJA PANA JEZUSA
PRZYJĘTEGO W KOMUNII ŚWIĘTEJ.
PASCHA, BIBLIA, MORALNOŚĆ.
MAPA CAŁEGO SERWISU

dr Wojciech Kosek

Witryna opublikowana dzięki usługom internetowym
Fundacji Opoka

OPOKA

DROGI CZYTELNIKU!

Strona internetowa, którą prowadzę dzięki Bożej łasce, a w tym dzięki uprzejmości fundacji „Opoka”, poświęcona jest szczególnie adoracji Pana Jezusa, przyjętego w Komunii Świętej. Aby w pełni podjęte zadanie głoszenia wartości czasu tej adoracji zrealizować, ukazuję i inne zagadnienia, potrzebne do zrozumienia i pogłębienia tematu głównego. Poznanie Pisma Świętego jako mowy Wszechmocnego Boga, poznanie żydowskiej Paschy jako pierwowzoru Mszy Świętej, poznanie zasad prawdziwej moralności, źródła i owocu umiłowania Jezusa Chrystusa – to najważniejsze zagadnienia.

Jestem wdzięczny Tobie, Szanowny Czytelniku-Internauto, za podjęcie wysiłku wejścia we wspólnotę myślenia nie tylko ze mną, ale ze wszystkimi, którzy kochają Boga, a pragną poznać Go i kochać coraz więcej. W modlitwie pamiętam o Tobie!

dr Wojciech Kosek

MAPA SERWISU
https://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/

PO KANONIZACJI ŚW. JANA PAWŁA II:
 1. Prezentacje multimedialne (w formatach pps, odp, pdf) „Rozwój ku pełni człowieczeństwa w nauczaniu Papieża Jana Pawła II” oraz „O przyjmowaniu Pana Jezusa w Komunii Świętej sercem oziębłym a sercem płonącym miłością ” (27-30 kwietnia 2013 r.)
 2. Fragmenty książki Kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II – Osoba i czyn, o dojrzałych i niedojrzałych postawach uczestnictwa osoby w życiu wspólnoty (30. stycznia 2013 r.)
 3. Ks. biskup Albin Małysiak mówi o niezwykłej praktyce pobożności eucharystycznej św. Jana Pawła II (nagranie wideo oraz tekst) (10 maja 2014 r.)
 4. O kontemplacyjnej adoracji Błogosławionego Jana Pawła II po Komunii Świętej daje świadectwo ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak (12. maja 2011 r.)
 5. W pierwszą sobotę przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej wynagradzającej i trwamy w zjednoczeniu miłości z Nim, wzorując się na miłości Niepokalanej Maryi do Jezusa w tajemnicy Jego paschalnej Ofiary. Opracowanie medytacji na podstawie aktu zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez Błogosławionego Jana Pawła II (1. marca 2014 r.)
 1. EUCHARYSTIA:
  1. Witryna udostępniająca normy liturgii Kościoła Katolickiego (3. września 2018 r.)
  2. Tomasz à Kempis, O naśladowaniu Chrystusa. Księga IV: O Sakramencie Ołtarza (7. czerwca 2012 roku    Boże Ciało)
  3. Św. Teresa naucza, jak przebywać z Jezusem, przychodzącym w Komunii Świętej (28. marca 2013 r. – Wielki Czwartek)
  4. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca a Eucharystia w świetle nauczania Kościoła (2. kwietnia 2013 r. – w 8-ą rocznicę odejścia bł. Jana Pawła II do Domu Ojca )
  5. Z Niepokalaną Maryją uwielbiajmy Jezusa po Mszy Świętej w Pierwszą Sobotę Miesiąca – medytacja w kościele pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej:
   1. Przebłaganie Jezusa w Najświętszym Sakramencie w pierwszą sobotę (7. grudnia 2014 r.)
   2. Zawierzenie Maryi trudu przemiany serc, ozięble przyjmujących Jezusa w Komunii św. Smutek tak traktowanego Jezusa największym bólem Niepokalanego Serce Maryi. Opracowanie wg objawień Anioła w 1916 r. i Maryi w 1917 r. w Fatimie (7. grudnia 2014 r.)
   3. Uwielbienie Jezusa-Oblubieńca, obecnego fizycznie z nami po Komunii Świętej (św. Faustyna i bł. Jan Paweł II) (16. stycznia 2012 r.)
   4. Uwielbienie Jezusa-Oblubieńca, obecnego fizycznie z nami po Komunii Świętej (Marta a Maria) (4. lutego 2012 r.)
   5. Uwielbienie Jezusa-Oblubieńca, obecnego fizycznie z nami po Komunii Świętej (wyznanie miłości) (3. marca 2012 r.)
   6. Uwielbienie Jezusa-Oblubieńca w tajemnicy Jego Wcielenia, w którą prawdziwie On nas wprowadza w Komunii Świętej (5. stycznia 2013 r.)
   7. Eucharystyczna duchowość Niepokalanej w praktyce modlitwy uwielbienia Wcielonego Boga w Komunii Świętej – modlitwa wspólnoty po Mszy Świętej (2. lutego 2013 r.)
   8. Eucharystyczna duchowość Niepokalanej w tajemnicach radosnych Różańca św. – według Ecclesia de Eucharistia Jana Pawła II (2. lutego 2013 r.)
   9. W pierwszą sobotę na polecenie Anioła (1916 r.) i Maryi (13. VII 1917 r.) z Fatimy przyjmujemy Komunię Świętą wynagradzającą za zniewagi Najświętszego Sakramentu – tak wg Dyrektorium Watykanu (5. kwietnia 2013 r.)
   10. Z Niepokalaną Maryją i św. siostrą Faustyną uczymy się przyjmować Jezusa w Komunii świętej w tajemnicach radosnych Różańca św. (5. kwietnia 2013 r.)
   11. W pierwszą sobotę na polecenie Anioła (1916 r.) i Maryi (13. VII 1917 r.) z Fatimy przyjmujemy Komunię Świętą wynagradzającą za zniewagi Najświętszego Sakramentu – za smutek Jezusa, ukrytego w świetle, które spłynęło z Niepokalanego Serca Maryi (9. grudnia 2013 r.)
   12. W pierwszą sobotę przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej wynagradzającej i trwamy w zjednoczeniu miłości z Nim, wzorując się na miłości Niepokalanej Maryi do Jezusa (2. lutego 2014 r.)
   13. W pierwszą sobotę przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej wynagradzającej i trwamy w zjednoczeniu miłości z Nim, wzorując się na miłości Niepokalanej Maryi do Jezusa w tajemnicy Jego paschalnej Ofiary (1. marca 2014 r.)
   14. Rozważanie do tajemnic bolesnych Różańca świętego w pierwszą sobotę kwietnia 2014 r. – ukazanie znaczenia cierni, raniących Niepokalane Serce Maryi, jako bólu Maryi, kryjącej w Sercu Jezusa, który jest bardzo smutny z powodu oziębłości, z jaką wierzący przyjmują Go w Komunii Świętej – opracowano na podstawie materiałów źródłowych: dokumentów Kongregacji Kościoła Katolickiego, „Wspomnień Siostry Łucji” (5. kwietnia 2014 r.)
   15. W pierwszą sobotę na polecenie Anioła (1916 r.) i Maryi (13. VII 1917 r.) w Fatimie przyjmujmy Komunię Świętą wynagradzającą Panu Jezusowi oziębłość, z jaką wielu przyjmuje Go w Komunii Świętej – wynagradzajmy w ten sposób smutek Jezusa, którego podczas lipowego objawienia widział jako bardzo smutnego bł. Franciszek w cierniami otoczonym Niepokalanym Sercu Maryi (7. grudnia 2014 r.)
   16. W pierwszą sobotę na polecenie Anioła i Maryi w Fatimie i w posłuszeństwie Stolicy Apostolskiej przyjmujmy Komunię Świętą wynagradzającą Panu Jezusowi, jednoczymy się z Nim w Jego Ofierze Paschalnej na wzór Maryi (7. lutego 2015 r.)
   17. Rozważania do tajemnic bolesnych Różańca świętego, odmawianego po Mszy Świętej w pierwszą sobotę: idąc po Mszy św. w modlitwie z Jezusem, otrzymujemy od Niego moc, byśmy byli podobni w łagodności do Niepokalanej Maryi w miłowaniu Jezusa i ludzi (7. marca 2015 r.)
   18. W pierwszą sobotę na polecenie Anioła i Maryi w Fatimie, wzorem bł. Franciszka Marto w posłuszeństwie Stolicy Św. przyjmujmy Komunię Św. by pocieszyć Jezusa, z miłością zjednoczyć z Nim w Jego Ofierze (6. lutego 2016 r.)
   19. Tekst na adorację Najświętszego Sakramentu w pierwszą sobotę, opracowany na podstawie dwóch dokumentów biskupa Leirii: 1. (1930 r.) uznanie prawdziwości objawień Maryi w Fatimie w 1917 r., 2. (1939 r.) aprobata nabożeństwa pierwszych sobót jako zadośćuczynienia za grzechy wobec Pana Jezusa (5. marca 2016 r.)
   20. Tekst na adorację Najświętszego Sakramentu w pierwszą sobotę, opracowany na podstawie: 1. św. Jana Pawła II Zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, 2. wypowiedzi Benedykta XVI w Fatimie w 2010 r., 3. Trzeciej tajemnicy fatimskiej (2. kwietnia 2016 r.)
   21. Tekst na adorację Najświętszego Sakramentu w pierwszą sobotę, opracowany na podstawie: 1. św. Jana Pawła II encykliki Ecclesia de Eucharistia, 2. Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort (3. grudnia 2016 r.)
   22. Tekst na adorację Najświętszego Sakramentu w pierwszą sobotę stycznia 2017 r., opracowany na podstawie Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort (8. lutego 2017 r.)
   23. Tekst na adorację Najświętszego Sakramentu w pierwszą sobotę lutego 2017 r.: tajemnice światła z Rosarium Virginis Mariae św. Jana Pawła II; rozważania na podstawie Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignon de Montfort (11. lutego 2017 r.)
  6. Czuwania po Mszy Świętej wieczornej w drugie czwartki miesiąca w kościele pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej:
   1. Czuwanie po Mszy Świętej w okresie Bożego Narodzenia: rozważania do Różańca (10. stycznia 2013 r.)
   2. Czuwanie w okresie Zmartwychwstania Pańskiego: rozważania do Różańca (11. kwietnia 2013 r.)
   3. Czuwanie w okresie przed Zesłaniem Ducha Świętego: rozważania do Różańca (8. maja 2013 r.)
   4. Czuwanie pod koniec Roku Wiary: rozważania do Różańca (14. listopada 2013 r.)
   5. Czuwanie w okresie Adwentu: medytacja w świetle Pieśni nad pieśniami oraz rozważania do Różańca (12. grudnia 2013 r.)
   6. Czuwanie w okresie zwykłym: medytacja w świetle Dzienniczka św. Faustyny oraz dogmatów Kościoła Katolickiego (13. lutego 2014 r.)
   7. Nabożeństwo 40-godzinne – Czuwanie przed Wielkim Postem – rozważanie nadzwyczajnego sposobu obecności Pana Jezusa w Komunii Świętej (4. marca 2014 r.)
   8. Czuwanie w okresie Wielkiego Postu – medytacja nad wyjątkowością stopnia obecności Jezusa w Komunii Świętej oraz nad realnym przenoszeniem uczestników Mszy św. i adoracji następującej po jej zakończeniu w czas Jezusa sprawującego Ostatnią Wieczerzę w Wieczerniku i przemierzającego drogę ku Śmierci na Golgocie (13. lutego 2014 r.)
   9. Czuwanie w okresie zwykłym – odsłonięcie wiary w wyjątkowość spotkania z Jezusem w Komunii Świętej w czynach i słowach św. Jana Pawła II i Piusa XII (10. lipca 2014 r.)
   10. Czuwanie w okresie zwykłym – odsłonięcie wiary w udzielanie mocy przez Jezusa, przyjętego w Komunii Świętej, mocy koniecznej do przezwyciężania pokus (15. sierpnia 2014 r.)
   11. Czuwanie w okresie zwykłym – medytacja nad nauką Magisterium Kościoła o Przeistoczeniu oraz obecności Pana Jezusa w Komunii Świętej (11. września 2014 r.)
   12. Czuwanie w okresie zwykłym – dostrzeżenie ze św. ojcem Pio łez na policzkach Jezusa, przychodzącego w Komunii Świętej; wyznanie miłości tak boleśnie zawiedzionemu w miłości Jezusowi… (13. listopada 2014 r.)
   13. Czuwanie w okresie adwentu: dostrzeżenie za encykliką Fides et ratio św. Jana Pawła II konieczności przekraczania świata postrzeganego przez zmysły w czasie zjednoczenia z Jezusem, przychodzącym w Komunii Świętej (11. grudnia 2014 r.)
   14. Nabożeństwo 40-godzinne – czuwanie przed Wielkim Postem – rozważanie niezwykłego spotkania św. ojca Pio z kapłanem cierpiącym w czyśćcu za niepraktykowanie dziękczynienia po Eucharystii (17. lutego 2015 r.)
   15. Czuwanie w Wielkim Poście – 12. marca 2015 r. – spotkanie św. ojca Pio z kapłanem cierpiącym w czyśćcu za zaniedbywanie dziękczynienia po Eucharystii dowodzi, że brak dziękczynienia po Eucharystii jest przejawem oziębłości wobec Najświętszego Sakramentu według objawień Pana Jezusa, danych św. Małgorzacie Marii Alacoque (12. marca 2015 r.)
   16. Czuwanie w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego – rozważania do tajemnic bolesnych Różańca św.: mocą Komunii Świętej idąc realnie z Panem Jezusem z Wieczernika ku Golgocie, wierzący otrzymują łaskę przemiany serc w zdolne do heroicznej miłości, cierpliwości (9. kwietnia 2015 r.)
   17. Z bł. Kandydą od Eucharystii i z bł. Michałem Sopoćko, spowiednikiem św. Faustyny, rozważamy wielką wartość modlitwy zjednoczenia z Jezusem po Eucharystii oraz opłakane skutki zaniedbywania tej praktyki (14. maja 2015 r.)
   18. Z Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i kard. Ravasim rozważamy wielką wartość modlitwy zjednoczenia z Jezusem po Mszy św. jako miłosnej wymiany spojrzeń i nabywania od Niego daru jedności we wspólnocie (11. czerwca 2015 r.)
  7. Nowe czuwania – czuwania chwały – przejście z Jezusem tajemnic bolesnych, a po nich otwarcie na Niego jako Zmartwychwstałego – po Mszy Świętej wieczornej w drugie czwartki miesiąca w kościele pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej:
   1. Ze św. Teresą z Avila i z bł. Kandydą, po przejściu tajemnic bolesnych z Panem Jezusem przyjętym w Komunii Świętej, uwielbiamy Go jako Zmartwychwstałego i otwieramy się na zstępującego Ducha Świętego (9. lipca 2015 r.)
   2. Z Panem Jezusem przyjętym w Komunii Świętej idziemy z Wieczernika na Golgotę, odmawiając tajemnice bolesne Różańca ze św. Janem Pawłem II; uwielbiamy Jezusa jako Zmartwychwstałego Pana, udzielającego Ducha Świętego, poznając biblijne znaczenie nakazu "To czyńcie na Moją pamiątkę". (13. sierpnia 2015 r.)
   3. Z Panem Jezusem przyjętym w Komunii Świętej idziemy z Wieczernika na Golgotę, odmawiając tajemnice bolesne Różańca ze św. ojcem Pio; uwielbiamy Jezusa jako Zmartwychwstałego Pana, udzielającego Ducha Świętego, obdarzającego duchem proroctwa. (3. września 2015 r.)
   4. Zgodnie z nauką św. Teresy z Avila trwamy na modlitwie zjednoczenia z Panem Jezusem przyjętym w Komunii Świętej. Z Nim idziemy z Wieczernika na Golgotę, odmawiając tajemnice bolesne Różańca św.; uwielbiamy Jezusa jako Zmartwychwstałego Pana, udzielającego Ducha Świętego, a Duch Święty odnawia w nas miłość do Jezusa przyjętego w Komunii Świętej (1. października 2015 r.)
   5. Zgodnie z nauką św. Jana Pawła II, św. Józefa Bilczewskiego, św. Faustyny, św. Teresy z Avila trwamy na modlitwie zjednoczenia z Panem Jezusem przyjętym w Komunii Świętej. Z Nim idziemy z Wieczernika na Golgotę, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego; uwielbiamy Jezusa jako Zmartwychwstałego Pana, udzielającego Ducha Świętego… (6. listopada 2015 r.)
   6. Zgodnie z nauką św. Jana Pawła, św. Faustyny, ojca Pio, papieża Franciszka prosimy Boga o wzbudzenie w sercach naszych świętej bojaźni i miłosnej fascynacji wobec Jezusa w Eucharystii… (10. grudnia 2015 r.)
   7. Tekst na adorację po Mszy św. w Roku Miłosierdzia: rozważając Dzienniczek św. Faustyny, śpiewając kolędy i pieśni trwamy z Jezusem w Komunii św., idąc z Wieczernika przez Golgotę ku Zmartwychwstaniu; trwamy w zachwycie nad Jego obecnością… (12. stycznia 2016 r.)
   8. Tekst rozważań na adorację po Mszy św.: rozważamy Dzienniczek św. Faustyny, śpiewamy pieśni eucharystyczne i idziemy z Jezusem w Komunii św. z Wieczernika na Kalwarię, a potem uwielbiamy Go, zachwycając się Jego obecnością.… (10. marca 2016 r.)
   9. Tekst rozważań na adorację po Mszy św.: rozważamy Dzienniczek św. Faustyny, odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, śpiewamy pieśni eucharystyczne i idziemy z Jezusem w Komunii św. z Wieczernika na Kalwarię, a potem uwielbiamy Go, czytając Księgę Daniela i zachwycając się Jego obecnością.… (14. kwietnia 2016 r.)
   10. Rozważania do Godziny św. po Mszy św., prowadzone z myślą, iż skoro czas peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w parafii jest czasem szczególnej łaski, to czas przyjścia nie tylko obrazu, ale samego Jezusa w Komunii Świętej jest czasem jeszcze większej łaski.… (12. maja 2016 r.)
   11. Rozważania do Godziny św. po Mszy św.: po przejściu z Jezusem drogi z Wieczernika na Golgotę, miłujemy Go jako Zmartwychwstałego Oblubieńca, spragnionego miłości serc naszych… (14. lipca 2016 r.)
   12. Rozważania do Godziny św. po Mszy św.: jak Eliasz po spożyciu niebiańskiego chleba i wody szedł na Bożą górę Horeb, tak my po spożyciu Eucharystii idziemy z Jezusem na Golgotę, aby doświadczyć bliskości Boga… (8. sierpnia 2016 r.)
   13. Rozważania do Godziny św. po Mszy św.: trwamy na modlitwie, aby kochać Jezusa przybyłego w Komunii św. Rozważamy teksty z Dzienniczka św. Faustyny, otwieramy się na przemieniającą obecność Ducha Świętego… (11. września 2016 r.)
   14. Rozważania do Godziny św. po Mszy św.: rozważamy trzecie objawienie Anioła Pokoju w Fatimie, teksty z Dzienniczka św. Faustyny, bł. Kandydy; otwieramy się obecność Jezusa, przemieniającego naszą miłość ku Niemu… (14. października 2016 r.)
   15. Rozważania do Godziny św. po Mszy św.: teksty wybrane z pism św. Faustyny, św. Teresy Wielkiej, św. ojca Pio, św. Małgorzaty Marii Alacoque, bł. Kandydy, rozpalające serca żarem miłości wobec Jezusa w Komunii Świętej… (14. listopada 2016 r.)
   16. Rozważania na Godzinę świętą: w czasie łaski po Mszy Świętej jednoczymy się z Jezusem przyjętym w Komunii Świętej, prosimy za tych, którzy w czyśćcu cierpią za oziębłość, jaką okazywali Jezusowi po Mszy świętej. … (11. lutego 2017 r.)
   17. Rozważania na Godzinę świętą ze św. Siostrą Faustyną. Przejście z Jezusem-Hostią z Wieczernika na Kalwarię, a potem uwielbianie Go w czasie chwały, oczekiwanie na Ducha Świętego… (11. lutego 2017 r.)
  8. Msze święte gregoriańskie w kościele pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej w dniach 1-30 grudnia 2011 r. w intencji dusz cierpiących w czyśćcu za grzechy popełnione wobec Mszy Świętej i wobec sakramentu kapłaństwa
  9. Podstrona: Modlitwy i medytacje eucharystyczne jako przygotowanie do uczestnictwa we Mszy Świętej oraz uwielbienie Jezusa Chrystusa po Mszy Świętej, a w tym:
  10. Św. Józef Bilczewski pragnie takiej miłości narodu polskiego do Jezusa-Najświętszej Hostii, jaką ma on do Niepokalanej Maryi (15. października 2011 r.)
  11. o. E. Gordon, Thanksgiving After Communion – dziękczynienie po Komunii Świętej (27. maja 2011 r. )
  12. O kontemplacyjnej adoracji Błogosławionego Jana Pawła II po Komunii Świętej daje świadectwo ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak
  13. Ostatnia Wieczerza a Msza Święta
  14. Adoracja Pana Jezusa w czasie następującym po przyjęciu Boskiego Gościa w Komunii Świętej w świetle biblijnego znaczenia słowa "pamiątka" oraz nauki Kościoła o działaniu celebransa "in persona Christi"

   uwaga: wersja nowsza, znacznie pełniejsza, z dnia 6. stycznia 2007 r., w Czytelni OPOKI
   (zalecam przy tym skorzystanie tam z formatu PDF – zawiera pełną kolorystkę).


  15. Biblijne fundamenty aktu uklęknięcia wobec Jezusa, przychodzącego w Komunii Świętej
  16. Czas dziękczynienia po Komunii Świętej – kairos czy chronos?
  17. Czas dziękczynienia po Komunii Świętej – kairos czy chronos? – szerokie omówienie
  18. Czas dziękczynienia po Komunii Świętej – zachęty Ojców Kościoła, Papieży XX wieku, świętych
  19. Św. Maksymilian wobec Eucharystii
  20. Czas dziękczynienia po Komunii Świętej według św. Teresy Wielkiej (7. lipca 2018 r.)
  21. Church Fathers, Popes of XXc and Saints about thanksgiving after receiving Holy Communion and after Holy Mass – NEW! – 16 Jun 2010 / 16 czerwca 2010
  22. Kairos zjednoczenia małżeńskiego Tobiasza i Sary jako typ czasu Komunii Świętej
  23. Uzasadnienie praktyki dziękczynienia – adoracji po Mszy Świętej w świetle nauczania Kościoła o uobecnieniu w roku liturgicznym zbawczych tajemnic życia, śmierci i nowego życia Pana Jezusa
  24. Dziękczynienie czyli adoracja Pana Jezusa po Mszy Świętej w życiu świętego Ojca Pio (dodane 23. marca 2007 r.)
 2. FATIMA – oficjalne dokumenty: Oficjalne dokumenty fatimskie – Official documents on Fatima (23. lipca 2013 r.)
  1. (1930 r.) The Pastoral Letter of the Bishop of Leiria, with the Official Recognition of the Apparitions in Fatima on the days between the 13th of May and October, 1917 – translation into English (23. lipca 2013 r.)
  2. (1930 r.) Oficjalny dokument biskupa Leirii, zatwierdzający objawienia w Fatimie w dniach od 13. maja do 13. paździenika 1917 r. – tłumaczenie na język polski (13. sierpnia 2013 r.)
  3. (1937 r.) List biskupa Leirii, José, do Piusa XI w sprawie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca – w języku angielskim; The letter of the bishop of Leiria, José, to Pope Pius XI about the devotion of the first Saturdays (10. sierpnia 2013 r.)
  4. (1937 r.) Tłumaczenie na język polski listu biskupa Leirii, José, do Piusa XI w sprawie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca (16. sierpnia 2013 r.)
  5. (1939 r.) Oryginalny tekst dwóch bardzo ważnych artykułów, ukazujących początek nabożeństw pierwszosobotnich (w języku portugalskim + PDF) (23. lipca 2013 r.)
  6. (1939 r.) Tłumaczenie na język polski dwóch oryginalnych, bardzo ważnych artykułów, ukazujących początek nabożeństw pierwszosobotnich (14. sierpnia 2013 r.)
  7. (1939 r.) Translation into English of two original, very important articles which show the begining of the devotion of the First Five Saturdays – Tłumaczenie na język angielski dwóch oryginalnych, bardzo ważnych artykułów, ukazujących początek nabożeństw pierwszosobotnich (17. sierpnia 2013 r.)
  8. (1939 r.) Übertragung ins Deutsche – Zwei wichtige Artikel über die Andacht der jeweils ersten Samstage an fünf aufeinanderfolgenden Monaten. Übersetzung aus dem Portugiesischen – Tłumaczenie na język niemiecki dwóch oryginalnych, bardzo ważnych artykułów, ukazujących początek nabożeństw pierwszosobotnich (15. sierpnia 2013 r.)
 3. ZAGADNIENIA MORALNE
  1. Pierwszym artykułem, jakim pragnę rozpocząć problematykę moralną, jest opublikowana w „Znaku Pokoju” (grudzień 1994 r., styczeń, luty 1995 r.), czasopismie wydawanym w Krakowie przez księży pijarów, analiza biblijna podstaw moralności chrześcijańskiej: kliknij, proszę! → „Istota chrześcijańskiego powołania w świetle biblijnej metafory pieśni i harfy.
  2. Od dnia 11. maja 2010 roku zapraszałem do odwiedzenia zaprzyjaźnionej strony Orygenes.org, gdzie opublikowałem artykuł Skopiuj mi ten program, proszę. Ponieważ obecnie artykuł ten nie jest już tam dostępny, dlatego dnia 4. lutego 2013 r., tj. w dziewiętnastą rocznicę ogłoszenia Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dziennik Ustaw nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r.), artykuł ten zamieściłem kliknij, proszę! → na mojej stronie, po dodaniu krótkiego Wprowadzenia. W artykule poruszam w formie dialogu przyjaciół problematykę moralną, związaną z użytkowaniem programów komputerowych. Serdecznie zapraszam Szanownych Czytelników do zapoznania się z tą współcześnie mało poruszaną problematyką moralną, choć dotyczącą coraz większej liczby osób.
  3. Dnia 25. stycznia 2013 roku minęło 20 lat od pewnego ważnego wydarzenia… Pod dodanym tego dnia linkiem kliknij, proszę! → zamieszczam artykuł-świadectwo pt. Macie być współpracownikami Boga, jaki opublikowany został w czasopiśmie „Znak Pokoju”, luty-marzec 1996 r., redagowanym w Krakowie przez księży pijarów. Świadectwo to ukazuje konieczność powrotu współczesnych chrześcijan do dojrzałego współdziałania z Bogiem w sytuacjach, które „po ludzku” wydają się zmuszać nas do łamania Bożych przykazań.
  4. Dnia 30. stycznia 2013 roku dzięki uprzejmości Fundacji Opoka został opublikowany w „Bibliotece Opoki” artykuł zatytułowany kliknij, proszę! → Sposób na tanią informatykę…” W artykule poruszam jakże ważną problematykę powstania w naszym społeczeństwie pewnej „mody na kradzież” programów komputerowych. Poprzez szereg analiz wykazuję w świetle zasad katolickiej nauki moralnej, że odpowiedzią na tę prawdziwą moralną zapaść społeczną powinno być wytworzenie swego rodzaju „mody na uczciwość”. Ukazuję w świetle analiz ekonomicznych, że „moda na uczciwość” jest prawdziwą drogą do tego, aby wszyscy uczestnicy informatyzacji – i twórcy programów, i ich użytkownicy – cieszyli się posiadaniem i wspaniałych dóbr informatycznych, i środków finansowych na zaspokajanie potrzeb z innych dziedzin życia. Od każdego z nas zależy, czy taka moda rzeczywiście zagości w naszym społeczeństwie…
  5. Dnia 30. stycznia 2013 roku dodałem także fragmenty książki „Osoba i czyn” kardynała Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła II. Pod dodanym tego dnia linkiem kliknij, proszę! → zamieszczam teksty, w których Kardynał z charakterystyczną dla siebie wnikliwością rozważa relacje osoby do wspólnoty, dokonuje klasyfikacji tych relacji na dwie grupy: autentyczne (postawa solidarności i postawa sprzeciwu) i nie-autentyczne (konformizm i unik).
  6. Dnia 27. kwietnia 2013 r., w dniu kanonizacji św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII, dodałem kliknij, proszę! → prezentację multimedialną pt. Rozwój ku pełni człowieczeństwa w nauczaniu Papieża Jana Pawła II
  7. Dnia 27. kwietnia 2013 r. dodałem też kliknij, proszę! → prezentację O przyjmowaniu Pana Jezusa w Komunii Świętej sercem oziębłym a sercem płonącym miłością, która jest rozwinięciem zagadnień omówionych w powyższej prezentacji.
  8. Dnia 10 maja 2014 r. dodałem kliknij, proszę! → świadectwo ks. biskupa Albina Małysiaka, który mówi o niezwykłej praktyce pobożności eucharystycznej świętego Jana Pawła II (nagranie wideo oraz tekst) (wywiad z 15.06.2008 r.), dla uzasadnienia zagadnień omówionych w powyższych dwu prezentacjach.
  9. Dnia 19 lipca 2018 r. dodałem kliknij, proszę! → św. Katarzyna ze Sieny, Dialog o Bożej Opatrzności czyli księga Boskiej nauki: w tym dziele św. Katarzyna ukazuje drogę duchowego rozwoju oraz duchowego staczania się. Z jej pomocą warto i trzeba wybrać drogę rozwoju ku pełni życia!
  10. Non possumus – apel o pełną ochronę życia Polaków w 100-lecie odzyskania niepodległości
 4. ZAGADNIENIA BIBLIJNE
  1. Praca doktorska: Pierwotny ryt Paschy w świetle schematu literackiego Księgi Wyjścia 1-18, a w tym:
   1. Pełny indeks słów, zawartych w mej pracy doktorskiej, a w tym:
    1. Afabetyczny spis słów, występujących w pracy doktorskiej, zaczynających się od litery "A"
    2. Słowa na kolejne litery…
   2. Spis literatury
   3. Spis literatury w formacie pdf
   4. Spis treści
   5. Spis treści w formacie pdf
   6. Wygląd okładki książki z przodu
   7. Wygląd okładki książki z tyłu
   8. Streszczenie pracy doktorskiej Wojciecha Koska
   9. Niemieckojęzyczna prezentacja graficzno-tekstowa, ukazująca ryt Paschy
   10. Prezentacja graficzno-tekstowa, ukazująca ryt Paschy, w tym:
    1. Wprowadzenie:
    2. Zasady czytania i naukowego zgłębiania Biblii:
    3. Zasady hebrajskiej retoryki (kompozycji tekstów) a Formgeschichte:
    4. Biblia hebrajska:
    5. Trudności interpretacji Księgi Wyjścia:
    6. Jak czytać Biblię, aby odczytać treść zawartą w niej przez Autora?
    7. Teocentryczna analiza Księgi Wyjścia, wg zasad hebrajskiej retoryki:
    8. Struktura literacka całości Wj 1-18:
    9. Wj 1-18 a traktaty przymierzy ludów starożytnego Wschodu
    10. Pascha żydowska i struktura jej rytu
    11. Ryt Paschy a przymierze Boga z Izraelem
   11. Summary of Wojciech Kosek dissertation
   12. Primärritus des Pascha in der Sicht des literarischen Schemas vom Buch Exodus.
   13. The Internet Presentation of the Passover rite in its original form – prezentacja w języku angielskim
  2. Oprócz pracy doktorskiej przedstawiam następujące opracowania biblijne:
   1. Nakaz głoszenia śmierci Pana "aż przyjdzie" (1Kor 11,26)
    w świetle porównawczej analizy gramatycznej
   2. Jezus jako "Anathema"  (1Kor 12,3) w świetle Didache 16,5 w tłumaczeniu Anny Świderkówny – prezentacja internetowa
   3. Jezus jako "Anathema" (1Kor 12,3) w świetle Didache 16,5 w tłumaczeniu A. Świderkówny”, w:
    B. Strzałkowska, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin, Warszawa 2011, t. 2, s. 872-890.
   4. Cztery kielichy Paschy. Dlaczego cztery? – oryginalny tekst, z którego zostało dokonane tłumaczenie na język ukraiński: Studia Catholica Podoliae, Annus VIII (2014-2015) Numerus 8-9, s. 57-109. (1. grudnia 2018 r.)
 5. ZAGADNIENIA POMOCNICZE, WAŻNE DLA INTERNAUTÓW
  1. Instalowanie czcionek dla tekstów greckich i hebrajskich
  2. W jaki sposób można dostosować wielkość liter na ekranie do własnych potrzeb
 6. POLECANE LINKI

Charakterystyka zawartości niniejszej strony, jej słów kluczowych:
Charakterystyka zawartości niniejszej strony, jej słów kluczowych: dr Wojciech Kosek, biblista – PAT Kraków – przedstawia mapę swojego serwisu internetowego: 1. Adoracja Pana Jezusa, przyjętego w Komunii Św.; 2. Pascha; 3. Biblia; 5. moralność; 6. czcionki greckie, hebrajskie; 7. linki.
Do kluczowych zagadnień należą: Przygotowanie do Mszy Świętej. Uwielbienie Pana Jezusa po Mszy Świętej. Z Niepokalaną Maryją uwielbiajmy Jezusa po Mszy Świętej w pierwszą sobotę miesiąca – medytacja w kościele pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. Prezentacje multimedialne. Po kanonizacji św. Jana Pawła II. Personalizm. Personalizm w relacji do Pana Jezusa w Komunii Świętej. Miłość oblubieńcza wobec Pana Jezusa. Czuwania, adoracje. FATIMA – oficjalne dokumenty: Oficjalne dokumenty fatimskie – Official documents on Fatima. Praca doktorska: Pierwotny ryt Paschy w świetle schematu literackiego Księgi Wyjścia 1-18. Didache. Jezus jako Anathema. 1Kor 11,26; 1Kor 12,3. Zagadnienia moralne. Kradzież programów komputerowych. Zagadnienia pomocnicze: Instalowanie czcionek dla tekstów greckich i hebrajskich.