WARTO POZNAĆ ZASADY HEBRAJSKIEJ RETORYKI
(semickie techniki kompozycji tekstów literackich):

Przykłady hebrajskiej retoryki: