PRAWDA HISTORYCZNA Wj 1–18:
w świetle zasady posłuszeństwa wobec Magisterium Kościoła

Jeżeli okaże się w wyniku badań, że Wj 1–18 spełnia wymagania literackie, stawiane gatunkom historycznym, to: