Pierwotny ryt Paschy
w świetle schematu literackiego
Księgi Wyjścia 1–18

Internetowa prezentacja podstawowych zagadnień
dr Wojciech Kosek

To opracowanie opublikowano tu
w dzień Paschy Pana, w Wielki Piątek, 10. kwietnia 2009 r.

Szanowny czytelniku!

do zapoznania się z niniejszą internetową prezentacją podstawowych zagadnień, prowadzących do zrozumienia zarówno współczesnej egzegezy biblijnej (naukowego objaśniania Pisma Świętego), jak i podstawowego schematu, na którym został zbudowany ryt żydowskiej Paschy.

Przechodzenie do poszczególnych opracowań, składających się na tę prezentację, możesz zrealizować na dwa sposoby – wybór pozostawiam Tobie:

Jeszcze proszę przyjąć jedną ważną informację: w prezentacji w kilku ważnych miejscach ukazane są objaśnienia wyrazów hebrajskich, pisanych czcionką, którą należy zainstalować na komputerze. Szersze informacje na ten temat – kliknij: instalowanie czcionek hebrajskich i greckich.

Spis treści:

 1. Wprowadzenie:
 2. Zasady czytania i naukowego zgłębiania Biblii:
 3. Zasady hebrajskiej retoryki (kompozycji tekstów) a Formgeschichte:
 4. Biblia hebrajska:
 5. Trudności interpretacji Księgi Wyjścia:
 6. Jak czytać Biblię, aby odczytać treść zawartą w niej przez Autora?
 7. Teocentryczna analiza Księgi Wyjścia, wg zasad hebrajskiej retoryki:
 8. Struktura literacka całości Wj 1–18:
 9. Wj 1–18 a traktaty przymierzy ludów starożytnego Wschodu
 10. Pascha żydowska i struktura jej rytu
 11. Ryt Paschy a przymierze Boga z Izraelem