OBJAŚNIENIE PRZEKONANIA PRZEDSTAWICIELI
METOD PRZECIWNYCH FORMGESCHICHTE
(Childs, Meynet):
Księgi Biblii są piękne,
skomponowane precyzyjnie,
trzeba odkryć ich ukryte piękno,
zapisane językiem kultury sprzed 3000 – 2000 lat.

Poniższe zdjęcie świątyni nie ukazuje jej w całości, nie wiemy więc, czy jest ona dobrze zachowana (czy też ma uszkodzenia – jak to było na zdjęciu w poprzedniej odsłonie). Pytanie o stopień uszkodzeń świątyni można rozstrzygnąć nie na drodze zgadywania, lecz pokornego poszukiwania prawdy. Pytając o stopień uszkodzeń tekstów Biblii należy postępować analogicznie. Zilustrowano to w następnej odsłonie.

Czy Biblia jest jedynie cennym zbiorem uszkodzonych zabytków? Nie! Biblię trzeba kochać i prosić Boga o łaskę odkrycia jej cudownej kompozycji!

Zdjęcie umieszczono za zgodą Autora,
księdza profesora dr hab. Tomasza Jelonka,
profesora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie