OBJAŚNIENIE PRZEKONANIA PRZEDSTAWICIELI
METOD PRZECIWNYCH FORMGESCHICHTE
(Childs, Meynet):
Księgi Biblii są piękne,
skomponowane precyzyjnie,
trzeba odkryć ich ukryte piękno,
zapisane językiem kultury sprzed 3000 – 2000 lat.

Poniższe zdjęcie świątyni ukazuje ją w całości. Teraz wiemy, że nie ma tu uszkodzeń (jak to było w przedostatniej odsłonie), że jest ona pięknie skomponowana przez architekta. Tak samo w badaniach Biblii w wyniku pokornego poszukiwania prawdy można odkryć piękno, harmonię, kompozycję księgi czy jej części – można odkryć to, co nie jest dostępne w pospiesznym czytaniu…

Czy Biblia jest jedynie cennym zbiorem uszkodzonych zabytków? Nie! Biblię trzeba kochać i prosić Boga o łaskę odkrycia jej cudownej kompozycji!

Zdjęcie umieszczono za zgodą Autora,
księdza profesora dr hab. Tomasza Jelonka,
profesora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie