BIBLIA HEBRAJSKA
źródłem Bożego Objawienia

Przedstawiony poniżej przykładowy tekst z Księgi Wyjścia 4,18–23 z Biblii hebrajskiej ukazuje sposób zapisu Bożego Objawienia przez natchnionych pisarzy około sześć wieków przed narodzeniem Chrystusa. W tekście widoczne są też cyfry arabskie i litery łacińskie, wprowadzone przez współczesnego wydawcę.

Warto wiedzieć, że właśnie ten hebrajski tekst jest fundamentalnym źródłem dla badań egzegetycznych, których celem jest odczytanie Bożego Objawienia możliwie jak najwierniej. Waga takiego zadania jest nie do przecenienia, gdyż tłumacz–egzegeta ma przekazać słowa samego Boga!

Biblia hebrajska

Czy konieczne jest dziś czytanie tekstu hebrajskiego, skoro dysponujemy dobrymi, powszechnie uznanymi tłumaczeniami Biblii na język ojczysty?