BIBLIA HEBRAJSKA
źródłem odpowiedzialnej interpretacji Bożego Objawienia

Czy konieczne jest dziś czytanie tekstu hebrajskiego, skoro dysponujemy dobrymi, powszechnie uznanymi tłumaczeniami Biblii na język ojczysty? Odpowiedź daje Papież Pius XII w Encyklice Divino afflante Spiritu [1]:

Wszak obowiązkiem egzegety jest nawet najmniejszy szczegół, który za działaniem Ducha Świętego wyszedł spod pióra pisarza natchnionego, uchwycić z największą starannością i uszanowaniem, aby jego myśl możliwie głęboko i całkowicie objąć. Toteż ma on sumiennie przykładać się do coraz większej znajomości języków biblijnych […], aby swój wykład biblijny poprzeć wszelkimi środkami pomocniczymi, jakie podają różne gałęzie filologii.

I dalej o tekstach Biblii:

pochodząc od samego pisarza natchnionego, mają one wyższy autorytet i większą wagę, aniżeli nawet najlepsze tłumaczenie dawnych czy nowych czasów.

Szanowny Czytelniku!

Mając w świadomości doniosłość zadania poprawnego, precyzyjnego odczytania Pisma Świętego jako Bożego Objawienia, zadania wciąż aktualnego, wspierajmy swoją modlitwą współczesnych biblistów, by dane im było wiernie spełnić ciążący na nich obowiązek.


[1] Papież Pius XII, Encyklika Divino afflante Spiritu, [w:] HLempa (red.), Aby lepiej słyszeć słowo Pana, t. II: Biblia w dokumentach Kościoła. Wybór tekstów i komentarz, Wrocław 1997, s. 98 (z części II. 1. A. Studium języków biblijnych).