PIERWOTNY RYT
PASCHY
W ŚWIETLE SCHEMATU LITERACKIEGO
KSIĘGI WYJŚCIA 1-18

Wojciech Kosek

Szanowny Czytelniku!

Ta podstrona internetowa istnieje od

8. sierpnia 2008 roku

i poświęcona jest

OBJAWIENIU SIĘ BOGA

POPRZEZ LITURGIĘ ŻYDOWSKIEJ PASCHY,

sprawowanej przez Naród, wybrany przez Boga,

od owej niezwykłej nocy,

w czasie której Bóg pobił pierworodnych Egiptu

i wyprowadził z niewoli swój Lud.

Fundamentalnej dla Narodu Wybranego liturgii Paschy warto poświęcić uwagę. Dlaczego?

Tytułowemu dla niniejszej strony zagadnieniu poświęciłem wiele lat badań pod kierunkiem ks. Profesora dr hab. Tomasza Jelonka, kierownika Katedry Informatyki i Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Ostatecznie wyniki badań zostały zapisane jako praca doktorska, a publiczna jej obrona miała miejsce dnia 17. stycznia 2008 roku o godzinie 15.00 w budynku Akademii przy ul. Franciszkańskiej 1 w Krakowie.

Dzięki uprzejmości Wydawnictwa Naukowego Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) praca doktorska została opublikowana w formie 440-stronicowej książki w lipcu 2008 r.

Od dnia 18. stycznia 2018 r. cały tekst pracy doktorskiej → kliknij! – publikuję na stronie Academia.edu w dziesiątą rocznicę nadania mi tytułu doktora teologii.

Na niniejszej stronie internetowej od dnia 8. sierpnia 2008 roku z radością
udostępniam Szanownym Czytelnikom następujące pomoce:

1. Pełny indeks słów, zawartych w mej pracy doktorskiej (pominięte zostały jedynie spójniki, zaimki, itp. mało znaczące dla indeksu słowa).
Proszę kliknąć! → aby przejść do strony, gdzie można pobrać ten wykaz.

2. Wybrane strony pracy w pełnej szacie kolorystycznej, w formacie PDF.
Proszę kliknąć! → aby przejść do strony, gdzie można pobrać te strony pracy.

3. Bardzo przydatne będą zapewne również:

4. Szczegółowe problemy na temat Paschy (w języku angielskim):


Zapraszam serdecznie Szanownych Czytelników do przeczytania książki:

proszę zobaczyć w Internecie – kliknij, proszę!

Kto z Szanownych Czytelników
zechce podzielić się ze mną refleksjami
czy to na temat Paschy,
czy mej książki,
czy niniejszej publikacji internetowej
– może napisać do mnie:
adoracja@bielsko.opoka.org.pl

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do takiej wymiany myśli!
Jeżeli okaże się to przydatne,
będzie można Państwa wypowiedzi publikować w specjalnym dziale.

Z poważaniem!

dr Wojciech Kosek

Charakterystyka zawartości niniejszej strony, jej słów kluczowych:

dr Wojciech Kosek, Pierwotny ryt Paschy w świetle schematu literackiego Wj 1-18. Wojciech Kosek prezentuje swoją pracę doktorską (Wydział Teologiczny PAT w Krakowie 17.01.2008 r.): Pierwotny ryt Paschy w świetle schematu literackiego Księgi Wyjścia 1-18. m.in. dokładny indeks słów. A oto słowa, wiążące niniejszą stronę z głównymi zagadnieniami: Bóg, Księga Wyjścia, egzegeza, Pascha, liturgia, afikoman, struktura literacka, Izrael, Morze Czerwone, przymierze, traktat, Hetyci, seder, cafun, cztery kielichy, Pesachim