Manuskrypt Biblii

ZAGADNIENIA BIBLIJNE

Wojciech Kosek,
doktor teologii, biblista,
absolwent Wydziału Teologicznego
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie,
członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich
przedstawia

zagadnienia z zakresu wiedzy o Biblii, z teologii moralnej,
a w szczególności refleksje eucharystyczne.

Obecnie jesteś w dziale:

ZAGADNIENIA BIBLIJNE

Na początku tej publikacji pragnę wyrazić
serdeczne podziękowanie

Księdzu Profesorowi doktorowi habilitowanemu
Tomaszowi Jelonkowi,
promotorowi mojej pracy magisterskiej, licencjackiej i doktorskiej,

za okazane mi serce, za prawdziwą pomoc w odczytaniu zamysłu Bożego wobec mnie.

W kolejnych wydaniach tej strony będę publikował refleksje biblijne, oparte o rzetelną wiedzę egzegetyczną tekstów biblijnych w ich oryginalnym brzmieniu: hebrajskim, aramejskim, greckim.

A oto propozycje wraz z linkami - przejście do odpowiedniej strony następuje przez kliknięcie w jeden z poniższych linków:

Charakterystyka zawartości niniejszej strony, jej słów kluczowych:

dr Wojciech Kosek ze Stowarzyszenia Biblistów Polskich mówi o Piśmie Świętym. dr Wojciech Kosek, absolwent Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej (PAT) w Krakowie, członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich, pisze o Biblii, teologii moralnej, a w szczególności o modlitwie po Komunii św. A oto słowa kluczowe: Jezus, Chrystus, Bóg, Eucharystia, Msza, Pascha, ryt, liturgia, modlitwa, Jerycho modlitewne, kontemplacja, Pismo Święte, Biblia, Stary, Nowy Testament, Kościół, egzegeza, Papieska Akademia Teologiczna, PAT.