WYNIK ANALIZ KSIĘGI WYJŚCIA
METODĄ TEOCENTRYCZNĄ
podsumowanie

Warto jeszcze raz przyjrzeć się wynikowi poprzednio zaprezentowanych analiz teocentrycznych. Spośród sześciu perykop, odkrytych w Wj 1–18, perykopy skrajne 1,1–6,1 i 15,22–18,27 mają identyczną podstawową strukturę literacką i stanowią inkluzję, literacką klamrę, dla całości tekstu Wj 1,1–18,27. Wj 1–18 jest zatem – w zamyśle natchnionego jej hagiografa–redaktora – logiczną całością:

Struktura literacka perykopy pierwszej dla Wj 1–18
Struktura literacka perykopy ostatniej dla Wj 1–18