STRUKTURA LITERACKA Wj 1–18:
sześć perykop
i ich chiastyczna relacja tematyczna

Prezentacja budowy pozostałych perykop obecnie zostanie pominięta – w przyszłości można będzie uzupełnić tę problematykę. Obecnie natomiast zostanie ukazana już całość struktury Wj 1–18.

W wyniku badań metodą teocentryczną stwierdzono, że Księga Wyjścia 1–18 na płaszczyźnie treści :