STRUKTURA LITERACKA Wj 1–18:
sześć perykop i ich chiastyczna relacja leksykalna: wstęp

W wyniku badań metodą teocentryczną stwierdzono, że na płaszczyźnie zawartości tematycznej perykop struktura Wj 1–18 ma budowę koncentryczną, a zatem cechę charakterystyczną dla utworów literackich hebrajskich.

Okazuje się, że taka budowa koncentryczna ukryta jest jeszcze głębiej – na płaszczyźnie leksykalnej, a mianowicie:

jeśli w każdej z sześciu perykop z osobna zbadać ilość słów hebrajskich, występujących w jednej z dwu, dobranych w wyniku wszechstronnych poszukiwań, grup:

  1. formach czasu przyszłego, a więc albo w imperfectum, albo w perfectum z waw consecutivum, albo w imperativus,
  2. formach czasu przeszłego, a więc albo w perfectum, albo w imperfectum z waw consecutivum,

to otrzyma się następujące wyniki [1]:

 czas przeszły
*@v?{?pw}*
czas przyszły
*@v?{?ivq}*
% słów
w czasie przeszłym
w stosunku do sumy
obu czasów
% słów
w czasie przyszłym
w stosunku do sumy
obu czasów
suma %
I26416462 %38 %100 %
II25320056 %44 %100 %
III6011035 %65 %100 %
 IV 713666 %34 %100 %
V332656 %44 %100 %
VI1599862 %38 %100 %

Zależności zilustrować można też na wykresie – o czym w następnym punkcie prezentacji.


[1]  W tabeli podano w nagłówkach kolumny 2. i 3. formę rozkazu, wpisanego w Command Center w BibleWorks 6.0 dla WTM.