CZYTAJĄC BIBLIĘ
NALEŻY PRZYJĄĆ NASTĘPUJĄCĄ
ZASADĘ OBJAŚNIANIA PODOBNYCH TEKSTÓW:

W TEKSTACH NALEŻY DOSTRZEGAĆ:

PRZY CZYM ZA ISTOTNE DLA DALSZYCH BADAŃ
UZNAJE SIĘ TAKIE RÓŻNICE, KTÓRE:

ZASADA TA MA KLUCZOWE ZNACZENIE
DLA ODCZYTANIA
MÓW BOGA I OPISÓW CZYNÓW BOGA,
ZE WZGLĘDU NA FAKT,
KTO MÓWI