KLUCZOWE PYTANIE EGZEGETYCZNE:

KTO / CO JEST
GŁÓWNYM BOHATEREM
KSIĘGI WYJŚCIA 1–18?