RYT PASCHY WEDŁUG „HAGADY” Z 1927 ROKU [1],
podzielony kolorami na cztery części zasadnicze przez autora prezentacji

1.Błogosławieństwo - Kidusz.vDeq;
2.Zwierzchnik umywa sobie ręce.#h;r.W
3.Spożycie pietruszki (zanurzywszy w słonej wodzie).sP;r.K;
4.Dzielenie przaśnika środkowego: afikomanu.#x;y:
5.Opowiadanie o wyjściu z Egiptu.dyGIm;
6.Stołownicy umywają sobie ręce.#x;r;
7.Błogosławieństwo nad przaśnikami.hc'm; ayciAm
8.Spożycie gorzkiego ziela (zanurzywszy w słonej wodzie).rArm'
9.Spożycie kanapki z przaśnika i gorzkiego ziela.%reAK
10.Podanie do stołu wieczerzy.%reA[ !x'l.vu
11.Spożycie afikomanu.!Wpc'
12.Dziękczynienie za pokarm; prośby o Eliasza i Mesjasza.%reB'
13.Odśpiewanie drugiej części Hallelu.lLeh;
14.Śpiew ostatni.hc'r.nI

Uwaga: aby ukazać logikę tego podziału, do tekstu oryginalnego z wydania z 1927 roku wprowadzone zostały następujące zmiany:

Oryginalnie w powyższym 14 - to punktowym schemacie sederu paschalnego nie dokonano podziału na cztery części zasadnicze, odpowiadające czterem kielichom, konstytuującym tę strukturę. Nie jest to zagadnienie łatwe, jednakże możliwe do wykonania i konieczne, aby zrozumieć pierwotny ryt Paschy.


[1]  Por. xsp lv hdgh Hagada. Opowiadania o wyjściu Izraelitów z Egiptu na pierwsze dwa wieczory święta Pesach. Wydawnictwo Księgarni M. Zalcmana, Wiedeń 1927, s. 5. Hagada dostępna obecnie w «Bibliofilskiej Edycji Reprintów» jako reprint, wykonany z egzemplarza ze zbiorów prywatnych w drukarni Interdruck GmbH w Lipsku, Warszawa 1991.   Istnieje też seder o 15 punktach, różniący się od powyższego tylko tym, że punkt 7. (hc'm; ayciAm) podzielony jest na dwa punkty: 7. (ayciAm) i 8. (hc'm;).