! RYT PASCHY, CZĘŚĆ TRZECIA: !
AFIKOMAN JAKO MANNA (!m') ZAWARCIA PRZYMIERZA
! POMIĘDZY BOGIEM I IZRAELEM !
! W CZASIE ICH PRZEJŚCIA POMIĘDZY PRZEPOŁOWIONYMI !
WODAMI MORZA, PO JEGO A ) DNIE (qypia])

Dr. Wojciech Kosek: Afikoman - the bread of the God's and Israel passage between the divided waters of the Sea of Reeds - when the act of the covenant making took place