Uwagi pomocnicze
odnośnie czcionek
hebrajskich i greckich


dr Wojciech Kosek

Drogi Czytelniku!

Znaczenie przedstawionych poniżej informacji jest raczej historyczne, przynajmniej jeśli chodzi o zastosowanie ich do czytania artykułów publikowanych na mojej stronie internetowej. Dlaczego? Powodem jest to, że wszystkie litery greckie i hebrajskie, które do tej pory były reprezentowane za pomocą fontów z BibleWorks 6.0., zastąpiłem czcionkami w standardzie Unicode, który daje pełną możliwość właściwego przedstawienia liter greckich i hebrajskich na komputerach, smartfonach itp.
Pozostawiam tę stronę jednak – może będzie dla kogoś przydatna mimo wszystko.
Oto treść historycznych już raczej uwag i wskazówek:

Drogi Czytelniku!

Jeżeli w Twoim komputerze nie są zainstalowane czcionki Bwhebb i Bwgrkl, wówczas słowa hebrajskie i greckie będą wyświetlone nieprawidłowo.

Zamiast takiego widoku:

przykładowy obraz z prawidłowymi czcionkami greckimi i hebrajskimi

będzie taki:

hm'y>r"c.mi~yaiB'h; laer"f.yI ynEB. tAmv. hL,aew>  WTTWj 1:1
WaB' AtybeW vyai bqo[]y: tae

BGT Wj 1:1 tau/ta ta. ovno,mata tw/n ui`w/n Israhl tw/n
eivspeporeume,nwn eivj Ai;gupton a[ma Iakwb tw/|
patri. auvtw/n e[kastoj panoiki,a| auvtw/n
eivsh,lqosan

Jeśli zatem poniższy tekst:

hm'y>r"c.mi ~yaiB'h; laer"f.yI ynEB. tAmv. hL,aew>  WTTWj 1:1
WaB' AtybeW vyai bqo[]y: tae

BGT Wj 1:1 tau/ta ta. ovno,mata tw/n ui`w/n Israhl tw/n
eivspeporeume,nwn eivj Ai;gupton a[ma Iakwb tw/|
patri. auvtw/n e[kastoj panoiki,a| auvtw/n
eivsh,lqosan

widzisz tak, jak drugi z powyższych, to warto, abyś usunął tę wadę.

Aby to zrobić wystarczy, jeśli zainstalujesz te dwie czcionki, pobrawszy je uprzednio (jako darmowe, oferowane przez producenta programu BibleWorks) z witryny:

http://www.bibleworks.com/ download.html

Jeśli nie masz wprawy w instalacji czcionek, podpowiem, jak należy to po kolei wykonać:

1. Pobierz czcionki na swój pulpit z powyższej witryny

http://www.bibleworks.com/ download.html

z miejsca: Free Greek and Hebrew Fonts (nieco poniżej początku tamtej strony)

2. Otwórz aplet o nazwie Czcionki (albo o nazwie równoważnej: Fonts) w Panelu sterowania na Twoim komputerze.
Pojawi się taki (lub podobny) widok czcionek Twojego komputera:

Przykładowy wygląd apletu „Czcionki” w Windows XP

3. Zmniejsz okno tego apletu tak, by widzieć tę część pulpitu, na której są pobrane czcionki!!!

UWAGA: tutaj podaję łatwy sposób otwarcia apletu Czcionki:

Kliknij kolejno:

4. Pobrane czcionki Czcionka Bwhebb i Czcionka Bwgrklprzeciągnij kolejno z pulpitu do tego apletu (tzn.: myszką najedź na „obrazek” czcionki, kliknij lewy klawisz myszki i trzymając go w pozycji wciśniętej poruszaj myszką tak, by ów obrazek poruszał się w stronę powyższego apletu z czcionkami. Gdy obrazek będzie już gdzieś dowolnie w ramach tego apletu, wtedy zwolnij lewy klawisz myszki). Czynność wykonaj dla każdego „obrazka”.

5. Po wykonaniu tej prostej czynności będziesz widział/widziała powyższy tekst hebrajski i grecki prawidłowo:

hm'y>r"c.mi ~yaiB'h; laer"f.yI ynEB. tAmv. hL,aew>  WTTWj 1:1
WaB' AtybeW vyai bqo[]y: tae

BGT Wj 1:1 tau/ta ta. ovno,mata tw/n ui`w/n Israhl tw/n
eivspeporeume,nwn eivj Ai;gupton a[ma Iakwb tw/|
patri. auvtw/n e[kastoj panoiki,a| auvtw/n
eivsh,lqosanCzy udało się? Życzę powodzenia!

dr Wojciech Kosek

Charakterystyka zawartości niniejszej strony, jej słów kluczowych:

Adoracja Pana Jezusa – Jerycho modlitwy. Instalowanie czcionek greckich i hebrajskich. Jeśli chcesz poznać, że warto modlić się wytrwale po Komunii Świętej, w czasie szczególnego spotkania z przyjętym Chrystusem, to zobacz, co pisze dr Wojciech Kosek, biblista. Zainstaluj dwie czcionki. A oto słowa, wiążące niniejszą stronę z głównymi zagadnieniami: Bóg, Jezus, Chrystus, Komunia święta, Msza, Eucharystia, Papieże, święci, modlitwa, adoracja, dziękczynienie, kairos, wiara, chrześcijaństwo, modlitewne Jerycho, czcionki, hebrajski, grecki.