CZY BADANIE SŁONIA POPRZEZ LUPĘ
JEST DOBRĄ METODĄ BADAWCZĄ?

Zauważmy:

Metoda Formgeschichte z góry zakłada, że tekst Biblii należy rozbić na mniejsze jednostki o określonym gatunku, natomiast nie zakłada, że w poszczególnych księgach w ich postaci kanonicznej (tzn. takiej, jaką nadał każdej z nich ostatni natchniony hagiograf–redaktor) istnieje literacka struktura nadrzędna nad tymi jednostkami, porządkująca sposób interpretacji tychże jednostek.