PRAWDZIWIE NAUKOWE ZASADY METODOLOGICZNE
BADAŃ PISMA ŚWIĘTEGO: