WYNIK ANALIZ KSIĘGI WYJŚCIA
METODĄ TEOCENTRYCZNĄ
wstęp

Teocentryczna metoda czytania Pisma Świętego uwzględnia podstawowy warunek zachowania bojaźni Bożej przez człowieka. Bóg na tę metodę–postawę odpowiada swoją łaską – niezbędną dla człowieka pomocą w zgłębianiu Jego słowa.

W wyniku tego czytania odkryto, że Wj 1–18 składa się z sześciu podstawowych części – perykop. Następnie stwierdzono, że perykopy skrajne 1,1–6,1 i 15,22–18,27 mają identyczną podstawową strukturę literacką.

Szczegółowemu omówieniu tych skrajnych perykop poświęcone są trzy kolejne elementy niniejszej prezentacji. Poniżej ukazano prosty schemat wynikowy, który pozwoli Szanownemu Czytelnikowi szybko zrozumieć te kolejne etapy analizy:

Struktura literacka perykopy pierwszej dla Wj 1–18
Struktura literacka perykopy ostatniej dla Wj 1–18