Klucze Piotrowe

Normy liturgiczne Kościoła Katolickiego

dr Wojciech Kosek

Niniejsza witryna została założona dnia 3. września 2018 r.,
we wspomnienie liturgiczne św. Grzegorza Wielkiego,
Papieża i doktora Kościoła.

Spis treści:

 1. Wprowadzenie
 2. Linki do poszczególnych dokumentów
 3. Ważne komentarze
 4. Książeczka do adoracji po Mszy świętej, wydana w Opactwie Tynieckim 14. lutego 2023 r.: Śladami Niepokalanej Maryi wejdźmy w czas miłowania Jezusa-Hostii Przenajświętszej

Wprowadzenie.

Zasadniczym celem tej witryny jest udostępnianie źródeł teologicznych tych norm liturgicznych, które w naszych czasach są szczególnie łamane przez duchowieństwo i wiernych. Normy są łamane, ponieważ wierni nie znają norm oraz nie zdają sobie sprawy, że niektórzy duchowni bardziej cenią własne zdanie, niż zdanie Kościoła.

Poznanie norm, ogłaszanych przez Stolicę Apostolską, powinno stać się dla każdego kapłana i dla każdego parafianina wezwaniem do interwencji w sytuacji, gdy parafialna rzeczywistość okaże się niezgodna z tym, czego sam Bóg oczekuje, ogłaszając wymagania poprzez posługę Kościoła.

Każdy chrześcijanin jest wezwany do troski nie tylko o własne zbawienie, ale i o zbawienie współbraci i współsióstr. Upominanie grzeszników jest świętym obowiązkiem; zaniechanie tego obowiązku w materii poważnej – a taką jest święta liturgia – brzemienne jest w skutki: ten, kto nie napomina, chociaż jest świadomy grzechu współbrata, staje się współwinnym, cofa się w drodze rozwoju ku pełni człowieczeństwa.

Ten, kto napomina, kto zdobywa się na odważną obronę prawa Boga do wyrażania Mu czci poprzez posłuszeństwo, a w tym szczególnie poprzez posłuszeństwo w czasie sprawowania najświętszych tajemnic Jego zbawczej miłości podczas Mszy Świętej – taki człowiek wzrasta ku pełni, zamierzonej dlań przez Stwórcę. Napominający staje się podobny do Jednorodzonego Syna Bożego – Tego, który z miłości do Ojca wypełnił w posłuszeństwie dni swojego doczesnego pielgrzymowania, napominając ówczesnych duchowych przywódców Izraela – tych, którzy mieli za zadanie dbać o Bożą chwałę, ale uwikłali się w służbę samym sobie i pieniądzom, które zdobyły ich serca.

Wezwani do miłowania Boga całym sercem, całą duszą, wszystkimi swoimi siłami – chrześcijanie nie lękają się odwetowych reakcji tych spośród nas, którym poprzez napomnienie usilnie starają się uświadomić, jak bardzo zasmucają Boga i jak bardzo narażają samych siebie na słuszny Jego gniew. Chrześcijanie, pośród uczynków miłosierdzia co do duszy, pełnią i ten: „Grzesznych napominać!” – napominać z miłością, napominać ze świadomością, że trzeba odwieść braci od drogi ku śmierci wiecznej.

Wypełnieniu tego prorockiego wymiaru powołania każdego z nas służyć ma niniejsza witryna internetowa. Niech dobry Bóg, Ojciec wszystkich ludzi, wspomaga swoją łaską każdą i każdego z nas, którzy z ufnością podejmą posługę miłosiernego napominania łamiących normy liturgiczne. Amen.

dr Wojciech Kosek

Linki do poszczególnych dokumentów:

 1. Abp Gilberto Agustoni, Sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa, Komentarz do dekretu Mos iugiter, 22-02-1991 r. Tłumaczenie na język polski (3. września 2018 r.)
 2. Abp Gilberto Agustoni, Sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa, Komentarz do dekretu Mos iugiter, 22-02-1991 r. Tekst włoski (4. września 2018 r.)
 3. Kongregacja ds. Duchowieństwa, dekret Mos iugiter. O Mszach świętych zbiorowych, 22-02-1991 r. Tłumaczenie na język polski (3. września 2018 r.)
 4. Jakie pieśni wolno śpiewać w czasie adoracji Pana Jezusa podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu (17. czerwca 2013 r.)
 5. Normy Kościoła dotyczące posługi kleryka-akolity w parafii, w szczególności podczas praktyki duszpasterskiej kleryka (1. września 2015 r.)
 6. Normy Kościoła dotyczące głównego celebransa w Mszach św. koncelebrowanych: musi udzielać Komunii świętej i dopiero potem puryfikować naczynia (15. lipca 2022 r.)
 7. Agenda liturgiczna opolska (1981 r.). Część dotycząca szczególnie adoracji Najświętszego Sakramentu (27. września 2013 r.)

Ważne komentarze do poszczególnych dokumentów:

 1. Ks. prof. Marian Pastuszko, Komentarz do Prawa Kanonicznego, a w tym o datkach na Msze św. (3. października 2018 r.)
 2. dr Wojciech Kosek, Komentarz do Mos iugiter na Facebooku (1. października 2018 r.)