ZAWIERZENIE
W PIERWSZĄ
SOBOTĘ MIESIĄCA

 

Klęcząc przed Twym Boskim Majestatem,

Jezu Chryste, utajony

w Najświętszym Sakramencie,

pragniemy dziś zawierzyć Twojej Matce,

Niepokalanej Maryi,

 

nasze usilne dążenie

do zjednoczenia się

z Tobą

w miłości ofiarnej

za zbawienie

naszych sióstr i braci.

 

Maryjo Niepokalana,

Matko Chrystusa

i Matko Kościoła!

My, Twoje dzieci,

z żalem wyznajemy

 

niezdolność serc naszych

do takiego przyjmowania

Twojego Syna

w tajemnicy

Najświętszej Eucharystii,

jak On sam pragnie

być przyjmowany.

 

Jednocześnie wyznajemy,

że Ty,

o Niepokalana Dziewico,

jesteś dla nas wzorem,

jak przyjmować

Syna Bożego,
przychodzącego w cudzie

Komunii Świętej.

 

Dlatego pragniemy

powierzyć dziś

Twemu

Niepokalanemu Sercu

tę niemoc serc naszych

i niełatwą drogę

do jej przezwyciężenia.

 

Wierzymy, że gdy dziś
ochotnym sercem odpowiadamy

na Twoje wezwanie z Fatimy,

by w pierwsze soboty

przyjmować

Komunię Świętą

wynagradzającą,

 

zasłużymy na Twoje łaskawe

wstawiennictwo u Syna

o moc miłości serc naszych

do Niego,

przyjmowanego w

Najświętszym Sakramencie.

 

Prosimy o Twoją pomoc,

o Niepokalana Maryjo, stojąca u stóp Syna

na Golgocie:

bądź nam wzorem

eucharystycznego zjednoczenia

z Jego odkupieńczą ofiarą!

 

Jezu Chryste,

Boże Wszechmocny,

a nasz prawdziwy Bracie!

 

Wierzymy

wraz z całym Kościołem,

że naszym zadaniem jest,

by tak jak Niepokalana

jak najściślej jednoczyć się

z Ofiarą,

którą Ty z miłości do nas złożyłeś z siebie Ojcu.

Wraz z Niepokalaną Maryją

i na Niej się wzorując,

od dziś usilnie pragniemy

jak najpełniej skupiać

nasze myśli i uczucia

na Tobie,

kiedy przychodzisz do nas w Komunii Świętej,

kochając i pragnąc miłości.

Wierzymy, o Ukochany Zbawicielu i Oblubieńcze,

że najpełniejszym pocieszeniem Niepokalanego Serca Maryi,

Twojej i naszej Matki,

powinna być miłość, na jaką zdobędą się serca nasze,

wzorem

Jej Niepokalanego Serca

kochając Ciebie,

prawdziwie obecnego

w Najświętszej Eucharystii.

Amen.