Niepokalane Serce Maryi, ratuj cały świat!

Fatima
oficjalne dokumenty & official documents & Offizielle Dokumente

Opracowanie internetowe:

dr Wojciech Kosek

Ta strona została otwarta dnia 23. lipca 2013 r.,
aby przywrócić pierwotny blask nabożeństwom,
jakie nadał im Bóg poprzez fatimskie objawienia, a mianowicie:

  1. trzy objawienia Anioła Pokoju w 1916 r.
  2. sześć objawień Niepokalanej Maryi w 1917 r.

Podaję tutaj oryginalne dokumenty, związane z objawieniami w Fatimie. W szczególności zależy mi, aby nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca zostało odnowione zgodnie z jej pierwotnym zatwierdzeniem przez biskupa Leirii, a potwierdzonym przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w 2001 w Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, nr 174. Nabożeństwo to zostało zatwierdzone jako wynagrodzenie za grzechy popełniane wobec Boga. Niepokalana Maryja, ukazując swoje zranione naszymi grzechami Serce, prosi o wynagrodzenie za wszelkie zniewagi, jakimi ludzkość rani Boga, a nie tylko za te grzechy, które byłyby wymierzone bezpośrednio w Jej Osobę. Maryja kocha Boga bardziej niż siebie, dlatego prosi o to, aby naśladować Ją w pocieszaniu Boga. Nade wszystko ranią Boga grzechy praktycznej niewiary w realną obecność Pana Jezusa, Wcielonego Boga, w Najświętszym Sakramencie. O konieczności powrotu do realizmu sakramentalnego, do prawdziwej miłości wobec Pana Jezusa – zobacz na tej stronie ← kliknij!

Zamieszczam tutaj także tłumaczenia tychże dokumentów na język polski i angielski. W pierwszej pozycji podaję link do mego artykułu, omawiającego zasadnicze informacje, odsłaniające konieczność naprawienia poważnych błędów i nadużyć, które w praktykę duszpasterską nabożeństw pierwszych sobót miesiąca wprowadzano i nadal niestety wprowadza się wskutek postawy nieposłuszeństwa wobec Stolicy Apostolskiej.