Duch Święty wspomaga człowieka w moralnie dobrym postępowaniu

Zagadnienia z teologii moralnej

Wojciech Kosek,
doktor teologii, biblista,
absolwent Wydziału Teologicznego
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie,
członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich
przedstawia

zagadnienia z zakresu wiedzy o Biblii, z teologii moralnej,
a w szczególności refleksje eucharystyczne.

Na początku tej publikacji pragnę wyrazić
serdeczne podziękowanie
księdzu profesorowi doktorowi habilitowanemu
Tomaszowi Jelonkowi
promotorowi mej pracy magisterskiej, licencjackiej i doktorskiej,

za okazane mi serce,
za prawdziwą pomoc w odczytaniu
zamysłu Bożego wobec mnie.

Ponieważ życie moralne wymaga inteligencji i twórczego myślenia, a bardzo często zdolności do ofiary z własnych planów w sytuacji, gdy staje się przed wyborem: albo zachowam prawo Boże, albo pójdę wyżej w karierze – dlatego życie moralne musi być podtrzymywane nieustannie przez Boga. Stąd wynika, że codzienna Eucharystia jest koniecznie potrzebna dla osiągnięcia celu – zjednoczenia się z Bogiem w wyborach moralnych, dokonywanych każdego dnia. O Eucharystii, o rzetelnym w Niej uczestnictwie, o dziękczynieniu po przyjęciu Pana Jezusa w Komunii Świętej – piszę w innym podpunkcie tej witryny internetowej. Szczęść Boże!

Oto kolejne publikacje, w których poruszam problematykę moralną:

Charakterystyka zawartości niniejszej strony, jej słów kluczowych:

Wyjaśnienie tytułu: dr Wojciech Kosek, biblista, mówi o moralności w świetle Pisma Świętego. dr Wojciech Kosek, absolwent Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej (PAT) w Krakowie, członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich, pisze o Biblii, teologii moralnej, a w szczególności o modlitwie po Komunii św. Słowa kluczowe tu: Eucharystia, Jezus, Kościół, katolicyzm, chrześcijaństwo, egzegeza, teologia moralna, moralność, Biblia, katolicyzm, Kościół katolicki, Kościół, sumienie, wybór moralny, Karol Wojtyła, Jan Paweł II, Osoba i czyn, wspólnota, odpowiedzialność, Jerycho różańcowe, programy komputerowe, informatyka, kradzież, uczciwość