Rozważania do „Godziny świętej”
podczas adoracji po Mszy Świętej
w drugi czwartek miesiąca, 10. marca 2016 r.,
w kościele pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej.

dr Wojciech Kosek

we współpracy z Beatą Krochmal

Proszę tu kliknąć, aby pobrać ten sam tekst w formacie: a/. Word, b/. PDF

Rozważania prowadzone przez dziewięć osób:

A, B, D, G, M – kobiety; J, P, W, Z – mężczyźni.

Niniejsze opracowanie zostało opublikowane tutaj 10. marca 2016 r.

To see the English translation of this text ← click, please!

(czas rozważań i pieśni: około 79 min)

(czas z odmawianiem Koronki do Miłosierdzia Bożego: około 90 min)

Pełny tekst „Dzienniczka” Świętej Siostry Faustyny na stronie: www.faustyna.pl

Wprowadzenie

(czas tej części: około 10 min)

P      Ukochany Panie Jezu! Jesteśmy znowu razem! Przyszedłeś do nas, a my przyszliśmy do Ciebie – i teraz jesteśmy razem… Jesteś, o Najdroższy Jezu, jesteś, spragniony miłości serc naszych… Jesteś, bo tęsknisz za miłością wielką, miłością największą… CHWILA CISZY Jesteś, bo kochasz każdą i każdego z nas osobiście, niepowtarzalnie, miłością jedyną… Jesteś, bo pragniesz szczęściem zakochania się w Tobie obdarzać nas, którzy szczęścia w Tobie postanowiliśmy szukać… Jesteś i kochasz… Jesteś, bo kochasz… Jesteś…, jesteś…, jesteś… Jesteśmy zatem razem ze sobą, wpatrzeni w siebie z wielkim upodobaniem… Jezus, Jezus, Jezus… CHWILA CISZY Jezu! Jesteśmy, aby patrzeć na siebie nawzajem: Ty na mnie, ja na Ciebie… Jesteśmy, aby patrzeć na siebie i zdumiewać się, że właśnie tego pragniemy: aby być ze sobą, aby wpatrywać się w siebie nawzajem, aby kochać się poprzez bliską obecność… (1:35)

P      Pieśń: Jezu w Hostii utajony – 1-2 zwrotka (1:22)

G      O jakże kochający mnie Władco Wszechświata! Bądź uwielbiony w Twojej niepojętej miłości, w Twojej niepojętej bliskości, w Twojej niewyobrażalnej tęsknocie za miłością serca mojego!… CHWILA CISZY O, jakże blisko jesteś tu ze mną, Jezu… O, jakże blisko jesteś z nami i dla nas… CHWILA CISZY Och, gdy tak niezwykle blisko przestajesz z nami, podaruj każdej i każdemu z nas nowy zachwyt nad Tobą, nowe wzruszenie Twoją bliskością, nową miłość do Ciebie samego… CHWILA CISZY Jezu, Jezu, Jezu… Stwarzaj w naszych sercach nową moc do widzenia Ciebie poprzez wiarę! CHWILA CISZY O, Ukochany… O Kochający… O Miłośniku nasz… O Jezu mój… CHWILA CISZY Jezus… Jezus… Jezus… CHWILA CISZY Kocham Ciebie, Jezu… CHWILA CISZY Jezu, Kocham Ciebie… Kocham Ciebie… CHWILA CISZY Jezus… Jezus… Jezus… (1:25)

G      Pieśń: Jezu w Hostii utajony – 3 zwrotka (0:41)

Z      Najdroższy Jezu! Oto przed kilkunastu minutami przyjęliśmy Ciebie w Komunii Świętej. Zjednoczyliśmy się z Tobą, wydającym się na zbawczą śmierć, przechodzącym przez śmierć ku życiu nowemu… Zjednoczyłeś nas z Sobą, sprawującym w Wieczerniku Ostatnią Wieczerzę, to znaczy celebrującym w paschalnej uczcie wydarzenie niezwykle dramatyczne: Twoje przechodzenie przez ciemną dolinę śmierci ku światłu nowego życia w Zmartwychwstaniu… Tak, to rzeczywiście niezwykłe, iż pod osłoną sakramentalnych znaków Chleba i Wina utaiłeś nie tylko Siebie, ale Siebie przechodzącego dwa tysiące lat temu przez śmierć do życia nowego. Wyrażają to słowa pieśni, którą Tobie śpiewamy: (1:12)

Z      Pieśń: Zbliżam się w pokorze z refrenem – 5 zwrotka (0:42)

D      Jezu! Zauważamy, że to przed Śmiercią, nie po Zmartwychwstaniu dokonałeś utajenia w Najświętszym Sakramencie Wydarzenia Twojego przechodzenia przez dolinę śmierci. Dokonałeś zatem tego wówczas, gdy tego Wydarzenia jeszcze nie było, gdy ono dopiero miało nastąpić po kilkunastu godzinach od momentu celebracji – w czasie, który nastąpił po zakończeniu celebracji, który miał miejsce po Twoim wyjściu z Wieczernika w gronie Apostołów. Wierzymy, że tak samo dziś my także dzięki Komunii Świętej w jakiś sposób tajemniczy, ale prawdziwy, stajemy się uczestnikami Twojego przechodzenia przez śmierć… (1:02)

D      Pieśń: Zbliżam się w pokorze z refrenem – 1-2 zwrotka (1:24)

J      Jezu, Ukochany nasz! Teraz właśnie, gdy trwamy w eucharystycznym zjednoczeniu z Tobą w czasie następującym po Mszy Świętej, dane nam będzie pójść z Tobą mocą przyjętego Najświętszego Sakramentu, pójść prawdziwie w czasie, jaki nastąpił po celebracji Ostatniej Wieczerzy. Pragniemy zatem, o nasz Pasterzu, świadomie iść z Tobą z Wieczernika ku Golgocie, a z niej ku porankowi Zmartwychwstania… O nasz kochany Przewodniku, wiedź nas przez ciemność nocy umierania Twojego ku światłu Twojego Zmartwychwstania. Prowadź nas drogą Paschy teraz, kiedy będziemy rozważać myśli zaczerpnięte z Dzienniczka świętej Faustyny i odmawiać kolejne dziesiątki Koronki do Bożego Miłosierdzia. Amen. (1:14)

Koronka do Miłosierdzia Bożego

(szacunkowy czas rozważań i pieśni tutaj: 20 min; z Koronką: 27 min)

Rozważanie I. Konanie Pana Jezusa w Ogrójcu.

B      Pieśń: Ogrodzie Oliwny – 1-2 zwrotka (1:20)

B      O Boże niepojęty, serce moje rozpływa się w radości, żeś mi dał wniknąć w tajemnice miłosierdzia swego. Wszystko się zaczyna z miłosierdzia Twego i na miłosierdziu Twoim się kończy… Wszelka łaska wypływa z miłosierdzia i ostatnia godzina pełna jest miłosierdzia dla nas. Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej; choćby grzechy jego były jak noc czarna, miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nędza nasza. Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił choć trochę drzwi serca swego na promień łaski miłosierdzia Bożego, a resztę już Bóg dopełni. (Dz 1506-1507) (1:00)

W      … nieszczęsna dusza, która zamknęła drzwi miłosierdziu Bożemu, nawet w ostatniej godzinie. Te dusze pogrążyły Jezusa w Ogrodzie Oliwnym w smutek śmiertelny, wszak z Jego najlitościwszego Serca wypłynęło miłosierdzie Boże. (Dz 1507) CHWILA CISZY O Miłości Wiekuista, pragnę, aby Cię poznały wszystkie dusze, któreś stworzył. Pragnęłabym się stać kapłanem, mówiłabym nieustannie o miłosierdziu Twoim duszom grzesznym, pogrążonym w rozpaczy […] (Dz 302) Jest moim największym pragnieniem, by dusze Ciebie poznały – żeś Ty jest ich szczęściem wiekuistym, aby uwierzyły dobroci Twojej i wysławiały nieskończone miłosierdzie Twoje. (Dz 305) CHWILA CISZY Kochany Panie Jezu! Rozważając tajemnicę Twojego konania w Ogrodzie Oliwnym, odmawiamy teraz pierwszą dziesiątkę Koronki do Miłosierdzia Bożego. (1:27)

Rozważanie II. Biczowanie Pana Jezusa.

A      Pieśń: Gorzkie żale Hymn drugiej części– 1-3 zwrotka (1:21)

A      Wielki Czwartek. Dziś uczułam się na tyle silna, że mogłam wziąć udział w ceremoniach kościelnych. W czasie Mszy św. – stanął Jezus i rzekł mi: Patrz w Moje pełne miłości i miłosierdzia Serce, jakie mam dla ludzi, a szczególnie dla grzeszników. Patrz i wnikaj w Mękę Moją. W jednym momencie odczułam i przeżyłam całą mękę Jezusa we własnym sercu; zdziwiłam się, że te katusze nie pozbawiły mnie życia. (Dz 1663) W czasie adoracji rzekł do mnie Jezus: Córko moja, wiedz, że miłość twa żywa i współczucie, jakie masz dla Mnie, były Mi pociechą w Ogrójcu. (Dz 1664) (1:02)

P      W czasie godziny świętej wieczorem usłyszałam te słowa: Widzisz Moje miłosierdzie dla grzeszników, które się w tej chwili w całej mocy objawia. Patrz, jak małoś napisała o nim, jest to dopiero jedną kroplą. Czyń, co jest w twej mocy, aby grzesznicy poznali Moją dobroć. (Dz 1665) (0:31)

M      Wielki Piątek. Ujrzałam Pana Jezusa umęczonego, ale nie przybitego do krzyża, jeszcze przed ukrzyżowaniem. I powiedział mi: Tyś sercem Moim. Mów grzesznikom o miłosierdziu Moim. I dał mi Pan wewnętrznie poznać całą przepaść Swego miłosierdzia dla dusz. I poznałam, że to, com napisała, jest prawdziwie kroplą. (Dz 1666) Jezu mój, nadziejo moja jedyna, dziękuję Ci za tę księgę, którą otworzyłeś przed oczyma duszy mojej. Tą księgą jest Męka Twoja dla mnie z miłości podjęta. Z tej Księgi nauczyłam się, jak kochać Boga i dusze. W tej księdze są zawarte dla nas skarby nieprzebrane. (Dz 304) CHWILA CISZY Kochany Panie Jezu! Rozważając tajemnicę Twojego biczowania, odmawiamy teraz drugą dziesiątkę Koronki do Miłosierdzia Bożego. (1:20)

Rozważanie III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.

Z      Pieśń: Serce Twe Jezu miłością goreje – 1-2 zwrotka (0:50)

Z      Wiedz, córko Moja, że Serce Moje jest miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały. Żadna dusza, która się do mnie zbliżyła, nie odeszła bez pociech. Wszelka nędza tonie w Moim miłosierdziu, a wszelka łaska tryska z tego źródła – zbawcza i uświęcająca. Córko Moja, pragnę, aby serce twoje było siedliskiem miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby to miłosierdzie rozlało się na świat cały przez serce twoje. Ktokolwiek się zbliży do ciebie, niech nie odejdzie bez tej ufności w miłosierdzie Moje, której tak bardzo pragnę dla dusz. (1:01)

G      Módl się, ile możesz, za konających, wypraszaj im ufność w Moje miłosierdzie, bo oni najwięcej potrzebują ufności, a najmniej jej mają. Wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz w ostatniej chwili zawisła od twojej modlitwy. Ty znasz całą przepaść Mojego miłosierdzia, więc czerp z niego dla siebie, a szczególnie dla biednych grzeszników. Prędzej niebo i ziemia obróciłyby się w nicość, aniżeliby duszę ufającą nie ogarnęło miłosierdzie Moje. (Dz 1777) (0:52)

J      O Jezu, jak mało dusz Ciebie rozumie w Twoim męczeństwie miłości. O, jak wielki jest ogień najczystszej miłości, który płonie w Twym Najświętszym Sercu. Szczęśliwa dusza, która zrozumiała miłość Serca Jezusowego. (Dz 304) CHWILA CISZY Kochany Panie Jezu! Rozważając tajemnicę Twojego cierniem koronowania, odmawiamy teraz trzecią dziesiątkę Koronki do Miłosierdzia Bożego. (0:41)

Rozważanie IV. Pan Jezus dźwiga krzyż na Kalwarię.

D      Pieśń: Idziesz przez wieki – 1-2 zwrotka (1:36)

D      […] Pragnęłam gorąco spędzić noc całą w ciemnicy z Panem Jezusem. Modliłam się do jedenastej, o jedenastej powiedział mi Pan: połóż się na spoczynek, dałem ci przeżyć w trzech godzinach to, com cierpiał przez noc całą. I natychmiast położyłam się do łóżka. Sił fizycznych nie miałam wcale, męka odebrała mi je zupełnie. Cały ten czas byłam jakby w omdleniu, każde drgnienie Serca Jezusa odbijało się w moim sercu i przeszywało moją duszę. Nawet gdyby te męki mnie samej dotyczyły, to bym mniej cierpiała, ale kiedy patrzę na Tego, którego ukochało całą mocą serce moje, że On cierpi, a ja Mu w niczym ulżyć nie mogę, serce moje rozpadało się w miłości i goryczy. (1:12)

W      Konałam z Nim, a skonać nie mogłam; ale nie zamieniłabym tego męczeństwa za wszystką rozkosz świata całego. Miłość moja w tym cierpieniu spotęgowała się do niepojęcia. Wiem, że Pan mnie podtrzymywał Swą wszechmocą, bo inaczej nie wytrzymałabym ani chwili. Wszystkie rodzaje mąk przeżywałam razem z Nim w sposób szczególny. Nie wszystko jeszcze świat wie, co Jezus cierpiał. Towarzyszyłam Mu w Ogrójcu i w ciemnicy, w badaniach sądowych, byłam z Nim w każdym rodzaju męki Jego; nie uszły uwagi mojej ani jeden ruch, ani jedno spojrzenie Jego, poznałam całą wszechmoc miłości i miłosierdzia Jego ku duszom. (Dz 1055) (1:07)

B      O Boże niepojęty. Jak wielkim jest miłosierdzie Twoje, przechodzi wszelkie pojęcie ludzkie i anielskie razem; wszyscy Aniołowie i ludzie wyszli z wnętrzności miłosierdzia Twego. Miłosierdzie jest kwiatem miłości; Bóg jest miłością, a miłosierdzie jest Jego czynem, w miłości się poczyna, w miłosierdziu się przejawia. Na co spojrzę, wszystko mi mówi o Jego miłosierdziu, nawet sama sprawiedliwość Boża mówi mi o Jego niezgłębionym miłosierdziu, bo sprawiedliwość wypływa z miłości. (Dz 651) CHWILA CISZY Kochany Panie Jezu! Rozważając tajemnicę Twojego dźwigania krzyża, odmawiamy teraz czwartą dziesiątkę Koronki do Miłosierdzia Bożego. (1:10)

Rozważanie V. Śmierć Pana Jezusa na Kalwarii.

P      Pieśń: Wisi na krzyżu – 1-2 zwrotka (1:06)

P      O, jak gorąco pragnę, aby miłosierdzie Twoje wysławiała każda dusza. Szczęśliwa dusza, która wzywa miłosierdzia Pańskiego; doświadczy tego, co powiedział Pan, że bronił jej będzie jako Swej chwały, a któż się ośmieli walczyć z Bogiem? Wszelka duszo, wysławiaj miłosierdzie Pańskie przez swą ufność w miłosierdzie jego, przez życie całe, a szczególnie w godzinę śmierci, i nie lękaj się niczego, duszo droga, kimkolwiek jesteś, a im większy grzesznik, tym ma większe prawo do miłosierdzia Twego, Panie. O, niepojęta dobroci, Bóg pierwszy się zniża do grzesznika. O Jezu, pragnę wysławiać miłosierdzie Twoje za dusz tysiące. Wiem dobrze, o Jezu mój, że mam mówić duszom o Twojej dobroci, o niepojętym miłosierdziu Twoim. (Dz 598) (1:19)

A      O Jezu mój, błagam Cię przez dobroć Najsłodszego Serca Twojego, niech się uciszy gniew Twój i okaż nam miłosierdzie Swoje. Rany Twoje niech nam będą zasłoną przed sprawiedliwością Ojca Twojego. Poznałam Cię, o Boże, jako źródło miłosierdzia, którym ożywia się i karmi wszelka dusza. O, jak wielkie jest Miłosierdzie Pańskie, ponad wszystkie przymioty Jego; miłosierdzie jest największym przymiotem Boga, wszystko, co mnie otacza, o tym mi mówi. Miłosierdzie jest żywotem dusz, litość Jego jest nieprzebrana. O Panie, patrz na nas i postępuj z nami według litości Twych niepoliczonych, według wielkiego miłosierdzia Twego. (Dz 611) CHWILA CISZY Kochany Panie Jezu! Rozważając tajemnicę Twojej zbawczej Śmierci na krzyżu, odmawiamy teraz piątą dziesiątkę Koronki do Miłosierdzia Bożego. (1:26)

Po Koronce do Miłosierdzia Bożego: adoracja Jezusa uwielbionego

(czas rozważań i pieśni: około 48 min)

Z      Z Księgi proroka Izajasza (6,1-4): „…ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały». Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem”. CHWILA CISZY „…ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały». Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem”. (1:37)

Z      Pieśń: Jezusa ukrytego – 1 zwrotka (0:53)

M      Patrzę na Ciebie, o Jezu ukryty w Przenajświętszej Hostii, umieszczonej na tronie, w złotej monstrancji… Patrzę na Ciebie, Boga prawdziwego, i wiem, że niezwykłej łaski widzenia Ciebie dostępuję dziś. Wyznaję ze drżeniem: „…ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. … I powiedziałem: «Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!» Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: «Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech». I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!» (1:30)

J      Pieśń: Jezusa ukrytego – 2 zwrotka (0:53)

J      Z Ewangelii według świętego Jana (12,20-22) „A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa … i prosili go mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi”. CHWILA CISZY Oni więc przystąpili … i prosili … «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». CHWILA CISZY Oni … prosili … «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». (0:51)

G      J 12,23-26 „A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec”. (0:55)

G      Pieśń: Jezusa ukrytego – 3 zwrotka (0:53)

W      Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy… Tak, uwielbiamy Ciebie, Ukochany Jezu! O jakże Ty nas kochasz, Stwórco bezkresnych przestworzy, skoro masz dla nas czas, skoro chcesz być tu z nami! Dobrze być z Tobą, Jezu! kocham Ciebie, zachwycam się Tobą, ale i wciąż brakuje mi pełni otwarcia na Ciebie. Czy potrafię spełnić pragnienie Twego serca, stęsknionego za wielką miłością? Czy odpowiadam na tę tęsknotę, z której zwierzyłeś się świętej Małgorzacie Marii Alacoque  [1], wyznając jej w jednym z objawień: „Pragnę, by Mnie ludzie kochali w Przenajświętszym Sakramencie, ale pragnieniem tak gorącym, żeby ono Mnie paliło, a nie znajduję nikogo, kto usiłowałby, według mego upodobania, zaspokoić to pragnienie, dając w zamian coś za moją miłość”? (1:23)

W      Pieśń: Serce Twe Jezu miłością goreje – 1 zwrotka (0:50)

D      O Panie Ukochany! Stwarzaj w nas przestrzenie miłosnego zachwytu nad Tobą, Bogiem bliskim, Bogiem jakże niezwykle bliskim… O jakże pokornie kochający nas Zbawicielu rodziny ludzkiej! Daj nam Twoją moc, prosimy Ciebie pokornie, daj taką moc, abyśmy dzięki niej byli zdolni obumierać dla świata zachcianek, dla świata srebrników zdrady wobec nieprzemijających, Boskich wartości… Jezu, Jezu… obdarzaj nas teraz zdolnością do rezygnacji z tego, co czyni nas niewolnikami zachcianek… Stwarzaj w nas przestrzenie miłosnego zachwytu nad Tobą, Bogiem bliskim, Bogiem jakże niezwykle bliskim… (1:04)

D      Pieśń: Serce Twe Jezu miłością goreje – 2-3 zwrotka (1:40)

P      Tak bliski, tak kochający, tak oddany Ojcowskiemu planowi stworzenia nas na nowo… Jezu, Jezu, Jezu… Zbawicielu nasz, Miłośniku nasz… O, stwarzaj w nas – teraz, teraz właśnie stwarzaj, stwarzaj w nas, prosimy Ciebie – stwarzaj w nas przestrzenie miłosnego zachwytu nad Tobą, Bogiem bliskim, Bogiem jakże niezwykle bliskim… CHWILA CISZY Jezu, Stwórco, Emmanuelu, Boże z nami… O, zmiłuj się… O, uwolnij nasze serca z upodobania we wszelkiej przyziemności, wszelakiej przemijającej przyjemności czy światowej próżności, w poklaskach ludzkich, w zachwytach świata nad nami… CHWILA CISZY (1:04)

P      Pieśń: Serce Twe Jezu miłością goreje – 4-5 zwrotka (1:40)

B      Jezu, Jezu, Jezu… O, uwolnij nasze serca z upodobania we wszelkiej przyziemności, wszelakiej przemijającej przyjemności czy światowej próżności, w poklaskach ludzkich, w zachwytach świata nad nami… CHWILA CISZY Emmanuelu, Boże z nami, Miłośniku nasz, Ukochany nasz… O, uwalniaj nas swoją miłosierną miłością… O, uzdalniaj nas do zachwytu nad Tobą – Tym, który obdarza każdą i każdego z nas zaproszeniem do miłowania wzajemnego, zaproszeniem do wejścia w tak wielką jedność z Tobą, jakiej nikt na świecie nie jest w stanie osiągnąć z żadnym innym człowiekiem… (1:01)

B      Pieśń: Serce Twe Jezu miłością goreje – 6-7 zwrotka (1:40)

Z      Panie Jezu! W Starym Testamencie skierowałeś przez proroka Izajasza takie wezwanie do Narodu Wybranego: „Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! … Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi” (Iz 55,6-9) CHWILA CISZY I teraz, o Najdroższy Jezu, gdy przyjęliśmy Ciebie w Komunii Świętej, wezwanie proroka jest niezwykle wymowne, nadzwyczaj aktualne. „Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko”… (1:07)

Z      Pieśń: Serce Twe Jezu miłością goreje – 8-9 zwrotka (1:40)

A      Tak!, to właśnie teraz jesteś blisko, bardzo blisko, najbliżej, jak to tylko możliwe! Teraz każda i każdy z nas jest z Tobą w niewyobrażalnie bliskiej relacji dzięki Komunii Świętej. Wprawdzie żaden z moich zmysłów nie może mnie o tym przekonać, jednakże wiara Kościoła mówi mi: tu, gdzie przy moim sercu jest Przenajświętsza Hostia, tu właśnie jesteś Ty, Panie Jezu, mój Oblubieńcze; tu jesteś cieleśnie, bardzo blisko mnie, przy moim sercu, spragniony mojej miłości, spragniony mojego poszukiwania Ciebie… Tak, tak… Jesteśmy razem, jesteśmy dla siebie, jesteśmy w miłości wzajemnej… (1:04)

A      Pieśń: Ja wiem w Kogo ja wierzę z refrenem – 1 zwrotka (0:48)

J      „Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!” – mówisz, o Jezu, do mnie przez proroka. Czy moje serce bije mocno, czy moje serce czuwa, by wyśpiewać pieśń miłości ku Temu, który chce przyjść w ciemnościach nocy, jak to o Tobie, Najdroższy, opowiada Pieśń nad pieśniami (5,1-2)? Ta pieśń, przyrównując me serce do przepięknego ogrodu, pozwala mi teraz usłyszeć słowa pełne miłości, płynące z Twego Serca. Mówisz do mnie tak: „Wchodzę do mego ogrodu, siostro ma, oblubienico; zbieram mirrę mą z moim balsamem; spożywam plaster z miodem moim; piję wino moje wraz z mlekiem moim. … Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołąbko moja, ty moja nieskalana, bo pełna rosy ma głowa i kędziory me – kropli nocy”. (1:21)

J      Pieśń: Ja wiem w Kogo ja wierzę z refrenem – 2 zwrotka (0:48)

M      Teraz, w czasie, gdy trwamy w rzeczywistości naszego eucharystycznego zjednoczenia, o Jezu, zapytam Ciebie: powiedz mi, proszę, cóż to za noc, o której Pieśń nad pieśniami mówi jako o czasie Twojego przyjścia do mnie, jako o czasie naszego miłosnego spotkania w Komunii Świętej? Odpowiedź, jakiej mi udzielasz za pośrednictwem świętego Jana od Krzyża, mistyka, odnowiciela zakonu karmelitów, jest taka: to noc wiary. Aby zobaczyć umysłem prawdę o tym, że Ty rzeczywiście fizycznie, w ciele przychodzisz do mnie, muszę całym swoim umysłem i całym swoim sercem, ze wszystkich swoich sił przylgnąć do wiary Kościoła. A Kościół Twój mi mówi: obecność Jezusa w Komunii Świętej jest obecnością najwyższego stopnia, obecnością, z którą nie da się porównać żadnej innej formy Twojej obecności [2]. (1:26)

M      Pieśń: Ja wiem w Kogo ja wierzę z refrenem – 3 zwrotka (0:48)

W      Ukochany Jezu! Wierzę, że Twojego przyjścia do mnie w Komunii Świętej nie da się przyrównać do żadnej innej formy spotkania z Tobą. Wierzę, że nasze zjednoczenie jest teraz absolutnie wyjątkowe. Wierzę, że nasza wzajemna bliskość osiąga teraz, w rzeczywistości eucharystycznego zjednoczenia, niewymowną pełnię… Pragnę całkowicie otworzyć się na tę niezwykłą rzeczywistość naszej bliskości, dlatego wierzę Kościołowi, mocno wierzę, całym sercem wierzę, całym umysłem wierzę – wierzę w Twoją obecność fizyczną tutaj. CHWILA CISZY Jezu, powiedz mi, proszę, dlaczego wiara została nazwana nocą? Dlaczego za Pieśnią nad pieśniami mogę mówić, że przychodzisz do mnie w ciemnościach nocy? (1:15)

W      Pieśń: Upadnij na kolana z refrenem – 1-2 zwrotka (0:52)

G      Patrząc na Ciebie, o Ukochany Oblubieńcze, przywołuję na pamięć dzieła świętego Jana od Krzyża, gdzie on wyjaśnia zagadkę owej nocy, która nazwana jest przez niego nocą wiary. Św. Jana od Krzyża objaśnia najpierw, że Twojego przyjścia nie jest w stanie dostrzec ani mój słuch, ani mój wzrok, ani żaden inny z moich zmysłów, a stąd i ja w swojej rozumności nie jestem w stanie poświadczyć prawdy o Twoim fizycznym przyjściu do mnie. Dla mojej rozumności jest to ciemność, noc: w ciemności tej nocy nie jestem w stanie zobaczyć Ciebie, bo moje zmysły Ciebie nie dostrzegają… (1:03)

G      Pieśń: Upadnij na kolana z refrenem – 3-4 zwrotka (0:52)

P      Ukochany Jezu! Jesteś jako niewidzialny, ale jesteś… Tak wierzę i dzięki tej właśnie wierze widzę… Tylko dzięki mocy wiary Kościoła mogę zaświadczyć, że jesteś pod postaciami Przenajświętszej Hostii… Tak to zostało przez Ciebie, o Stwórco natury ludzkiej, ustanowione, że muszę coś widzieć, aby móc rozumnie potwierdzić, że to „coś” tuż obok jest, muszę coś słyszeć, aby móc rozumnie potwierdzić, że to „coś” tuż obok jest, muszę czuć zapach, aby móc rozumnie potwierdzić, że coś tuż obok jest… Mój umysł, stworzony przez Ciebie, w pracy poznawania rzeczywistości normalnie zawsze opiera się na tym, co poznają me zmysły, czego doświadczają me zmysły. (1:11)

P      Pieśń: Twemu sercu cześć składamy – 1 zwrotka (0:50)

D      Najukochańszy Oblubieńcze! Skoro ani me oko nie widzi Ciebie, ani me ucho nie słyszy Ciebie, ani moje powonienie nie potwierdza memu umysłowi Twej obecności, Twego przyjścia do mnie, to dla umysłu jest to bardzo trudna sytuacja – jest to dla mego umysłu ciemna noc. Mój umysł w oparciu o możliwości mojej ludzkiej natury nie dostrzega Ciebie, nie potwierdza Twego przyjścia do mnie. I to właśnie jest dla mnie ciemna noc. Czy zatem jestem bezsilny, czy jestem skazany na ciemność nocy, ciemność niewidzenia Ciebie? CHWILA CISZY O, słyszę głos kogoś, kto do mnie mówi: „Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołąbko moja, ty moja nieskalana, bo pełna rosy ma głowa i kędziory me – kropli nocy”. (1:16)

D      Pieśń: Twemu sercu cześć składamy – 2 zwrotka (0:50)

Z      Pytam świętego Jana od Krzyża, mistyka obdarzonego duchowym wzrokiem: Czy zatem jestem skazany na ciemność nocy, ciemność nie-widzenia mojego Oblubieńca, ciemność nie-dostrzegania momentu Jego przyjścia do mnie? I w odpowiedzi słyszę pouczenie świętego: Nie, nie…, nikt z ludzi nie jest skazany na taką niemoc, na pozostawanie w tak wielkiej ciemności nocy… Każdemu z nas z pomocą przychodzi sam Bóg i ukazując przedziwne źródło – źródło światła – mówi: to jest światło dla twego umysłu…, to jest płomień miłości dla twego serca… to jest światło, które ma Moją Boską moc i zdolne jest rozświetlić ową ciemność nocy… CHWILA CISZY O, słyszę głos kogoś, kto do mnie mówi: „Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołąbko moja, ty moja nieskalana, bo pełna rosy ma głowa i kędziory me – kropli nocy”. (1:27)

Z      Pieśń: Twemu sercu cześć składamy – 3 zwrotka (0:50)

B      O, Panie! Wiem, że to światło zdolne jest ukazać mi, człowiekowi wciąż pogrążonemu w ciemności, ścieżkę, po której przychodzisz do mnie… CHWILA CISZY To światło potrafi ukazać mi Ciebie…, ukazać Ciebie w tej jakże brzemiennej w miłość chwili, kiedy Ty sam przychodzisz do mnie pod osłoną nocy…, przychodzisz z sercem płonącym pragnieniem miłowania. CHWILA CISZY O, Panie, o Jezu ukochany, powiedz mi, proszę, gdzie wytryska to źródło światła…, gdzie bije źródło, którego moc uzdalnia ludzi do widzenia Ciebie w chwili Twojego przyjścia?… Jezu, Jezu, Jezu… Obdarz mnie światłem… daj mi duchowy wzrok… daj mi widzieć czas Twojego nawiedzenia, czas naszej bliskości… Jezu, mój Jezu… mój Jezu… CHWILA CISZY O, słyszę głos kogoś, kto do mnie mówi: „Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołąbko moja, ty moja nieskalana, bo pełna rosy ma głowa i kędziory me – kropli nocy”. (1:36)

B      Pieśń: Kochajmy Pana – 1 zwrotka (0:42)

J      Jezu, Jezu, Jezu…. Powiedz mi, proszę, gdzie czerpie się ową duchową moc, aby nie przeoczyć czasu naszego spotkania, czasu kochania Ciebie, czasu naszej wzajemnej miłości? O Jezu, mój Jezu… Czy prawdą jest, że to światło ma Kościół Chrystusowy, a naczyniem przechowywania tego światła jest wiara Kościoła?… Jezu, mój Jezu, powiedz mi, proszę, gdzie czerpie się ową moc do miłowania Ciebie… CHWILA CISZY O, Panie, o Jezu ukochany, powiedz mi, proszę, gdzie wytryska to źródło światła…, gdzie bije źródło, którego moc uzdalnia ludzi do widzenia Ciebie w chwili Twojego przyjścia?… Jezu, Jezu, Jezu… Obdarz mnie światłem… daj mi duchowy wzrok… daj mi widzieć czas Twojego nawiedzenia, czas naszej bliskości… Jezu, mój Jezu… mój Jezu… CHWILA CISZY O, słyszę głos, przedziwny głos kogoś, kto do mnie mówi: „Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołąbko moja, ty moja nieskalana, bo pełna rosy ma głowa i kędziory me – kropli nocy”. (1:42)

J      Pieśń: Kochajmy Pana – 2 zwrotka (0:42)

A      Skąd zatem, o Ukochany Jezu, mogę zaczerpnąć światła, aby móc zobaczyć Ciebie w chwili, kiedy przychodzisz do mnie?… Skąd zatem, o Ukochany Jezu, mogę zaczerpnąć światła, aby zawsze móc dostrzec Ciebie w chwili, kiedy przybywasz do mnie, by mnie miłować i miłością moją się rozkoszować? Skąd mam zaczerpnąć mocy dla oczu mej duszy, abym nie przeoczyła chwili Twojego przyjścia do mnie… abym nie pozostawiła Ciebie, o Ukochany, za drzwiami serca mojego?… CHWILA CISZY O, gdzie się czerpie ową duchową moc, aby ta ciemna noc nie obezwładniała mej duszy, nie zadawała Tobie, Najdroższy, goryczy katuszy? CHWILA CISZY „Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołąbko moja, ty moja nieskalana, bo pełna rosy ma głowa i kędziory me – kropli nocy”. (1:21)

A      Pieśń: O milcząca Hostio biała z refrenem – 1 zwrotka (1:06)

W      O, gdzie się czerpie ową duchową moc, aby ta ciemna noc nie obezwładniała mej duszy, nie zadawała Tobie, Najdroższy, rozgoryczenia katuszy? CHWILA CISZY O, gdzie się czerpie ową duchową moc… Tak, tak…, już chyba wiem, już coraz pełniej rozumiem, coraz jaśniej widzę… Pragnąc dostrzec Ciebie, pragnąc nie przeoczyć momentu Twojego przyjścia do mnie, o Ukochany, muszę zaczerpnąć ze skarbca wiary Kościoła Twojego, muszę otworzyć mój umysł i serce na to, co o Twoim eucharystycznym przychodzeniu głosi Kościół Twój święty… Tylko światło wiary Kościoła, wiary przyjętej z całą jej głębią, wiary przyjętej przez mój umysł, przez moje serce – to światło właśnie rozświetla tę ciemną noc i pozwala mi zobaczyć Ciebie oczami ducha, pozwala mi usłyszeć Twoje miłosne wołanie: „Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołąbko moja, ty moja nieskalana, bo pełna rosy ma głowa i kędziory me – kropli nocy”. (1:38)

W      Pieśń: O milcząca Hostio biała z refrenem – 2 zwrotka (1:06)

M      Ukochany Jezu! Powoli dobiega czas naszego miłosnego spotkania. Teraz do Apelu Jasnogórskiego pragniemy trwać w ciszy, aby wsłuchiwać się sercem w Twój głos. Jezu, mów w głębi naszych serc, pouczaj nas o miłości, lecz nas z oziębłości, poruszaj Twoją miłością, rozpalaj miłość serc naszych do Ciebie. Jezu, kocham Ciebie. Amen. (0:36)


[1] Listy św. Małgorzaty Marii Alacoque, Tłumaczyła M. K. Piwnicka-Bohuszewicz, Kraków 2009, s. 263.
[2] Por. Papież Paweł VI, Encyklika Misterium fidei, 39: „Ta obecność wszakże nazywa się «rzeczywistą» nie w sensie wyłączności, jakby inne nie były «rzeczywiste», ale by wskazać obecność doskonałą (par excellence), bo ona jest substancjalna i przez nią Chrystus cały i integralny staje się obecny, Bóg i człowiek”.