Dwa główne znaczenia słowa «kata,qema / avna,qema»
w odniesieniu do Jezusa

Jezus jako Anathema / Katathema - dwa przeciwstawne znaczenia